Neděle 31. května. Svátek má Kamila.

Právo spotřebitele na předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Zbyněk Drobiš

Zákon o spotřebitelském úvěru poskytuje spotřebiteli právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru. Jakým způsobem zákon upravuje tuto problematiku? Jak může spotřebitel své právo uplatnit?

Jak zákon káže…

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje v ustanovení § 15, že „spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru“. Zákon dále stanovuje, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Právo spotřebitele

Jak stanovuje i důvodová zpráva k tomuto zákonnému ustanovení, spotřebiteli se tak přiznává právo vyrovnat své závazky kdykoli před datem splatnosti, kdy spotřebitel je taktéž oprávněn na poměrné snížení celkových nákladů úvěru za zbývající dobu platnosti úvěrové smlouvy.

Česká obchodní inspekce je jedním z dozorových orgánů v oblasti spotřebitelských úvěrů, přečtěte si rozhovor s Jiřím Fröhlichem:

Odškodnění věřitele

V případě, že spotřebitel uplatní předčasné splacení spotřebitelského úvěru, vzniká věřiteli právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.

Zákon o spotřebitelském úvěru však stanovuje, že výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Zákon o spotřebitelském úvěru zároveň deklaruje, že náhrada těchto nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Zákon dále vymezuje situace, kdy věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, a to konkrétně:

 • pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru;
 • v případě přečerpání; nebo
 • pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba.

Tip: Úvěr přes drahou telefonní linku? Zakázáno

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě nejasností ohledně předčasného splacení úvěru a s tím spojených nákladů, či při sporu s věřitelem konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Využíváte spotřebitelské úvěry?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

3 komentářů k článku “Právo spotřebitele na předčasné splacení spotřebitelského úvěru”

 1. Dotaz napsal:

  Poplatek za předčasné splacení se vypočítává z čeho?

  Počítá se 1 % z momentální výše nesplacené části jistiny nebo z částky, kterou má dlužník zaplatit celkem, tzn. z nesplacené části jistiny + z úroku, který měl zaplatit za celou dobu trvání půjčky?

  1. Radek napsal:

   Re: Poplatek za předčasné splacení se vypočítává z čeho?

   Počítá se to z výše mimořádné splátky.

 2. Info napsal:

  Pozor na situaci, kdy Vám byl úvěr poskytnut ještě před účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010)

  Pozor na situaci, kdy Vám byl úvěr poskytnut ještě před účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010)

  Viz např. „Vám byl úvěr poskytnut ještě před účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010), proto se na Vás nové ustanovení o maximální výši náhrady za předčasné splácení nevztahuje …“
  http://www.ban­kovnipoplatky­.com/dotaz-detail?ad=poplatek-za-pedasn-doplacen-vru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *