Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Nájemné v provozovně: Jak vyvolat jednání o slevě kvůli dotaci

Nájem provozovny: jak žádat o státní dotace COVID

Veronika Hejná

Až polovinu nájmu za celé druhé čtvrtletí letošního roku může za podnikatele zaplatit stát z dotačního programu COVID – Nájemné. Podmínkou však je, aby slevu ve výši 30 % z nájemného poskytl i pronajímatel. Na základě čeho může nájemce jednání o slevě vyvolat?

Stát poskytne slevu automaticky

O něco snaží situaci mají podnikatelé, kteří provozují živnost v provozovnách ve vlastnictví subjektů z veřejnoprávní sféry. Ty totiž slevu za stanovených podmínek poskytnou a není nutné s pronajímatelem složitě vyjednávat.

Rada hlavního města Prahy potvrdila připravenost poskytnout slevy na nájemném, a to za předpokladu, že podnikatelská činnost byla omezena v důsledku mimořádných opatření přijatých v souvislost s šířením koronaviru, anebo byla v důsledku těchto opatření podstatně ztížena. Pražští podnikatelé v nájmu hlavního města Prahy mají čas požádat o slevu do konce června. Žádosti Praha přijímá výhradně elektronicky na stránkách Realitního portálu Praha.

Účelové zvyšování nájmu neprojde

„Vše bude samozřejmě dobrovolné,“ uvedl již dříve ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Pokud pronajímatel nepřistoupí na tuto variantu, tak stát částkou nepřispěje. Jinými slovy, stát je připraven přispět 50 procenty na nájemné za druhé čtvrtletí za předpokladu, že pronajímatel sleví 30 procent,“ uzavřel Havlíček.

Mezi požadovanými podklady bude nájemní smlouva a současně také dodatek k nájemní smlouvě, kterým podnikatel doloží poskytnutí slevy, Žadatel bude muset původní výši nájemného doložit dokladem o uhrazení za předchozí období (tedy typicky výpisem z účtu). To proto, aby nedocházelo k účelovému zvyšování nájemného.

Obnovení jednání o smlouvě

Cestou k jednání o slevě může být § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož může nájemce žádat obnovení jednání o obsahu nájemní smlouvy. „Toto ustanovení nezakládá automatický nárok na slevu, ale otevře nájemci cestu ke změně nájemní smlouvy. Musí si však zkontrolovat, že jeho nájemní smlouva použití tohoto nebo dále citovaných ustanovení občanského zákoníku nevylučuje,“ upozorňuje advokát Ladislav Drha. V žádosti o obnovení jednání podnikatel uvede, že v důsledku mimořádných opatření došlo k podstatné změně okolností a tato změna založila hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran znevýhodněním nájemce.

Podle Ladislava Drhy je možné argumentovat i tím, že pronajímatel podle § 2205 po dobu trvání krizových opatření neumožnil nerušené užívání nájmu. Poskytnuté plnění – tedy nájem – má vady a nájemci by měla být poskytnuta přiměřená sleva. „Na to navazuje ustanovení § 2212 odst. 3 občanského zákoníku, kteří říká, že bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osob, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil. Onou třetí osobou je v tomto případě stát,“ dodává Drha.

V každém případě je nutno vycházet ze znění uzavřené nájemní smlouvy. „Občanský zákoník umožňuje i další způsoby argumentace, které jsou však již více odborné a je dobré je konzultovat, pokud by nebylo možno využít uvedené tipy,“ uzavírá Drha.

Dotaci na nájemné za druhé čtvrtletí bude možno získat ve výši poloviny nájemného, maximálně však v částce 10 milionů korun. Ministerstvo očekává, že se o podporu přihlásí přibližně 200 tisíc žadatelů.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *