EUR 24.370

USD 22.260

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.370

USD 22.260

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

24. 02. 2022

0 komentářů

Nejedna otázka kolem stavebního spoření – 2. část

 

Jedině pro rok 2022 jedna z bank zdvojnásobuje úrokovou sazbu z vkladů na stavebním spoření. Namísto 1, 5 % klient první rok šestiletého spoření dostane 3 %. Úrokové sazby se pohybují kolem 1% úrovně. Stavební spořitelny v reklamě rády uvádějí celkový výnos, který zahrnuje i státní podporu. Aktuálně také mizí 1% poplatky za založení stavebního spoření.

Loading 

Nechybí ani marketingové nabídky, kdy spořicí sazba je složena ze základní úrokové sazby a úrokového bonusu. Klient musí hlídat podmínky, přemýšlet. Základní úrokovou sazbu stavební spořitelny z vkladů příznačně garantují pouze na 6 let od uzavření smlouvy.

Úrokovou míru pak mohou podle všeobecných podmínek jednostranně (z)měnit. Ptá-li se kdosi, kdy se vyplatí stavebko vypovědět, jednou z odpovědí je právě otázka uplynutí šesti let. Kolem stavebního spoření je stále více otázek než odpovědí.

Reklama vábí a svádí, ale realita si žádá více

Podobně reklama vyzdvihuje „Zhodnocení až 5,04 % ročně.“. Co tu vidět není, je, že výpočty zhodnocení platí jen pro určité výše úložek a dobu spoření. Nejedna stavební spořitelna nabízí „Spočítejte si, jak se zhodnotí vaše úspory v online kalkulátoru.“. Ano, kalkulačky jsou užitečnou pomůckou, nicméně optimalizaci s ohledem na cíle klienta, jeho finanční situaci zvládnou stěží.

„Nastartujte dětem lepší budoucnost spořením se státní podporou,“ další reklamní sdělení. Co by rodiče pro své děti neudělali. Nevyužít státní podporu se zdá být škoda. Opět tu cosi není vidět. Když se rodiče dostanou do finančních potíží, na peníze uložené do spoření pro své dítě nedosáhnou – ze zákona patří dětem, považují se za dar.

„Úroková sazba až 1,8 %,“ aktuální marketingová nabídka jedné stavební spořitelny. Tato úroková sazba je jen při splnění podmínek – základní 0,5% sazba plus bonus. Poznamenejme, že vládne svižná inflace, která tu být neměla a která podle někdejších předpokladů a proklamací radních ČNB měla odeznívat. Očekávaná v průměru 8,5% inflace očeše jakékoli spoření, nejen to stavební. Nicméně úspory inflačně danila už i mírná 3% inflace, která v posledních letech v našich končinách zakořenila.

REKLAMA

Existující model stavebního spoření předpokládá, že vkladatelů bude více než dlužníků – aby mohly být z peněz vkladatelů financovány poskytované úvěry. U těch je garantována výše úrokové sazby. Druhým předpokladem je prostředí mírné inflace, ve které mají střadatelé motivaci své peníze odkládat. Zde stojí a padá budoucnost stavebního spoření v Česku.

Doba stavebního spoření, výpisy

Co se stane, když nezaplatím stavební spoření? Kdo nebude spořit podle smluvních podmínek, tomu může spořitelna smlouvu vypovědět. Klient pak může přijít i o dosud zálohově připsané státní příspěvky. Jakou cílovou částku stavebního spoření zvolit? Kdo spoří 1700 měsíčně, chce jen spořit a maximálně využít státní podpory, volí cílovou částku 200 tisíc korun.

Stavebko, na jak dlouho? Na jak dlouho je stavební spoření? Smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou. Podmínka pro výplatu státních podpor je dodržení lhůty šest let, ani o den méně. Kdo šest let nedodrží, na státní podporu může zapomenout.

Spořit déle se příznačně nevyplácí. Spořitelny optimalizují výnosy a rizika, nevýhodné smlouvy chtějí změnit. Klientům pak třebas i v rámci podmínek snižují vkladové zúročení, a smlouvy se i vypovídají.

Jak rychle lze vybrat stavební spoření? Kdo k zákonné šestiletce připočte třebas jen tři měsíce navíc a dobře vše naplánuje a zvládne, může za šest let spoření získat stavební podporu odpovídající spoření o délce sedmi nebo i osmi let spoření. Legálně, bez sankcí, ale o tom až později.

Výpis ze stavebního spoření přichází obvykle jednou ročně. Ve výpisu je uvedeno, jaký je konečný zůstatek. Jak se dozvím, kolik jsem naspořil? Kolik bylo naspořeno, jaká záloha státní podpory byla připsána, vše je na výpisu. Jsou zde také připsané úroky a odvedená srážková daň z připsaných úroků.

Jak zjistím poplatky stavební spořitelny? Na výpisu jsou také stavební spořitelnou vyinkasované poplatky. Zjistit je lze také ze sazebníku poplatků.

REKLAMA

Čerpání úvěru ze stavebního spoření, vypůjčení si…

Stavební spoření je i produktem úvěrovým. Kdo dostane úvěr ze stavebního spoření? Dostane ho každý, kdo chce a kdo uzavřel smlouvu o stavebním spoření. Je ovšem nutné splnit dané podmínky.

Výše úvěru se odvozuje od cílové částky. Na úvěr dosáhne ten, kdo dosáhl patřičného hodnotícího čísla, které stavební spořitelna stanovuje interně. Jak funguje úvěr ze stavebního spoření? Úvěr je podobný klasické hypotéce,  je nutná zástava nemovitosti. Účastník stavebního spoření musí mít nárok na přidělení cílové částky. Jedině tak mu bude úvěr přidělen.

Kdy dostanu úvěr ze stavebního spoření? Požádáte o poskytnutí úvěru, uvidíte, zda ho dostanete. Kdy je možné čerpat úvěr ze stavebního spoření? Pro čerpání úvěru jsou dvě podmínky. Spoření minimálně dva roky a úložky takové, aby byl úvěr přidělen.

Ano, aby mohlo být půjčováno, někdo musí ve fondu spoření nejprve peníze „naukládat“. Nejprve musí potenciální dlužník dva roky spořit, a naspořit necelou polovinu (třicet až šedesát procent) stanovené cílové částky.

Rušení, konec stavebního spoření…

Kdy ukončit stavební spoření? Jak vybrat část peněz ze stavebního spoření? Ze stavebního spoření nelze vybrat jen část peněz. K penězům se lze dostat jen ukončením, výpovědí spoření. Kdo spoří kvůli státní podpoře, bude hlídat podmínku šesti let spoření.

Kdo chce získat další státní podporu, bude hlídat výpověď stavebního spoření tak, aby konec výpovědní doby spadal po uplynutí šestileté vázací doby do roku následujícího. Když bude totiž na účet stavebního spoření v tomto roce vloženo dvacet tisíc, podmínka pro spoření v začínajícím roce bude s jistotou splněna i pro tento rok. Na ukončovanou smlouvu pak bude získán státní příspěvek pro spoření v tomto roce.

Co se stavebním spořením po 6 letech? Pro získání státní podpory spořit alespoň 6 let. Rozhodující přitom není termín podání výpovědi, ale termín, ke kterému smlouva skutečně skončí. Výpovědní doba je tříměsíční. Co když zruším stavební spoření? Na co si dát pozor při rušení stavebního spoření?

REKLAMA

Výpověď dát tak, aby byla dodržena šestiletá doba spoření. Kdo vázací dobu nesplní, je sankcionován podle sazebníku poplatků spořitelny. Při dřívějším vypovězení také není účastníkovi stavebního spoření vyplacena státní podpora.

Kdo ukončí své spoření před koncem šestileté vázací doby, připlatí si a přijde o celou státní podporu. Jak ukončit stavební spoření – Podáte výpověď smlouvy. Na formuláři stavební spořitelny nebo formou dopisu. Totožnost účastníka musí být ověřena. Výpověď smlouvy může podat klient kdykoli.

Vypovídání smlouvy o stavebním spoření a snahy maximalizovat výnos

Jak podat výpověď? Výpověď lze poslat poštou s úředně ověřeným podpisem, podat osobně na pobočce příslušné stavební spořitelny. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce. Jak dlouho budu čekat na peníze, když se podá výpověď stavebního spoření? Výpovědní lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Vypovídám 18. října, doba třech měsíců se počítá od listopadu. Kdy přijdou peníze ze stavebka? Listopad, prosinec, leden, a teprve v únoru jsou v našem příkladu vyplaceny peníze.

Jak ukončit stavební spoření dítěte? Když rodiče smlouvu svého nezletilého dítěte vypoví, peněz se třeba ani nedočkají. I když uplynula šestiletá vázací lhůta a zákonní zástupci dítěte postupují ve shodě, předložili kopii rodného listu dítěte a doložili ověřené podpisy, bude stavební spořitelna k vyplacení žádat souhlas opatrovnického soudu.

Rodiče musí návrh na zrušení smlouvy předložit k opatrovnickému soudu. Je-li rozhodnutí soudu kladné (nebývá to tak), je předáno stavební spořitelně.

Co dělat když skončí stavební spoření? Možná rada je spoření si ponechat a spořit dále. Není od věci zvažovat, počítat, zda se to vyplatí. Jak lukrativní je úročení, jaký je výnos, jaké jsou alternativy a jaká je inflace. Je-li úrok menší než inflace, pokračovat ve spoření se nejspíše nevyplatí.

Osmkrát státní příspěvek stavebka za šest let a tři měsíce? Jak získat osm státních příspěvků za spoření necelých sedmi let? Je nutné to hlídat, myslet na to již při zakládání stavebního spoření. Klient uzavírá smlouvu v prosinci roku, ve kterém ještě na jeho rodné číslo nebyla čerpána státní podpora.

Další státní příspěvek se počítá, zlepšuje to výnos

Do 31. 12 pošle u nově založené smlouvy naspořených 20 tisíc na svůj účet stavebního spoření. V dubnu následujícího roku pak zinkasuje státní podporu ve výši až dvou tisícovek. Pokud pak klient v šestém roce spoření v měsíci říjnu podá výpověď, v listopadu, prosinci a lednu běží výpovědní lhůta. Pokud pak v lednu roku sedmého klient pošle na své stavebko dalších 20 tisíc, čeká ho další státní příspěvek k ukončovanému spoření.

V reklamních spotech zní leccos zalité sluncem. Třebas „Získejte výhodný úrok.“. Jenže reklama už neříká, jaké je a bude reálné úročení, jak s kartami zamíchá inflace. Klient se naopak zavázal ukládat na fix, a inflačně neindexované výnosy podléhají inflační dani.

Reklamní spot říká „Využijte nadstandardní zhodnocení svých úspor s výhodnou úrokovou sazbou!“ Že „nastandardnost“ zhodnocení může být diskutabilní, že klient přebírá úrokové riziko a ztrácí likviditu a pohotovou dostupnost svých peněz, už moc zřejmé není.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.01 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%
Historie vývoje


Související články

Další ročník programu Nová zelená úsporám odstartoval

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) tento týden po letní pauze spustil příjem žádostí o dotaci do nové etapy populárního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pro žadatele je připraveno mnoho novinek včetně několika podprogramů, které reagují především na růst životních nákladů v podmínkách ekonomické krize.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

05. 10. 2023

Jak získat dotaci na energeticky úspornou rekonstrukci bydlení

V dnešní době se stále více lidí zajímá energetickou úspornost svých domovů. Je to nejen cesta, jak být šetrnější k přírodě, ale také jak ušetřit peníze. Rekonstrukce vašeho bydlení totiž může výrazně snížit měsíční výdaje za energie. Navíc taková rekonstrukce výrazně zlepší celkovou kvalitu bydlení a zvýší hodnotu nemovitosti. Nyní bude díky novému dotačnímu programu „Oprav […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

22. 09. 2023

Stavební spoření čekají změny, zezelená

Stavební spoření formované v 90. letech se mělo opírat o model financování nepřehlédnutelným způsobem dotovaný státem. Masa klientů měla i díky motivaci v podobě vcelku slušné státní podpory spoření realizovat své úložky. Z nashromážděného množství peněz mělo být možné úvěrovat účastníky schématu a financovat jejich bytovou potřebu.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

09. 06. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *