Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Nejvyšší soud: Vykonavatel soudního exekutora je úřední osobou

Zbyněk Drobiš

Nejvyšší soud v nedávné době vydal významné sjednocující stanovisko, kterým potvrdil, že vykonavatel soudního exekutora je v některých případech úřední osobou. Takto byla stanovena vyšší ochrana i odpovědnost vykonavatele soudního exekutora. Co blíže říká uvedené stanovisko Nejvyššího soudu?

Exekuce je pojem, který vyvolává emotivní diskuze ve společnosti. Na jedné straně jsou dlužníci, kteří se vyhýbají svým závazkům, mnohdy však zachyceni v dluhové pasti. Na druhé straně jsou věřitelé, kteří vymáhají své oprávněné nároky. Nalézt shodu v problematice exekucí není snadné.

Úřední osoba v trestním právu

Trestní zákoník pro účely trestního práva stanovuje, že úřední osobou je:

–     soudce;

–     státní zástupce;

–     prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci;

–     člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci;

–     příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie;

–     soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce;

–     notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař;

–     finanční arbitr a jeho zástupce;

–     fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží.

Určení, zda konkrétní osoba se považuje za úřední osobu, je zásadní pro posouzení případné ochrany nebo naopak přísnější odpovědnosti vymezené trestním zákoníkem. Např. trestný čin násilí proti úřední osobě nebo trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Stanovisko Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud, konkrétně jeho trestní kolegium, zaujal dne 11. 11. 2015 sjednocující stanovisko vydáním právní věty, že vykonavatele soudního exekutora, provádí-li z písemného pověření soudního exekutora úkony, které je ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu oprávněn provést soudní vykonavatel, lze za splnění dalších zákonných podmínek pokládat za úřední osobu ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku. Uvedené ustanovení trestního zákoníku se vztahuje na odpovědného úředníka jiného orgánu veřejné moci.

Odůvodnění stanoviska Nejvyššího soudu

K přijetí uvedeného stanoviska přistoupil Nejvyšší soud zejména s odůvodněním, že soudní vykonavatel je již dle judikatury považován za úřední osobu a není tak rozumné klást formální rozdíly mezi postavením soudního vykonavatele a vykonavatele soudního exekutora. Předchozí rozhodovací praxe soudů totiž postavení vykonavatele soudního exekutora pojímala nejednotně.

Vymezení vykonavatele soudního exekutora jakožto úřední osoby bude mít stěžejní dopady pro případná trestní řízení pro pochybení těchto vykonavatelů a útoky vůči nim.

Kompletní znění uvedeného stanoviska Nejvyššího soudu naleznete na jeho webových stránkách www.nsoud.cz pod označením Tpjn 304/2014.

Anketa: Má být vykonavatel soudního exekutora úřední osobou?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *