EUR 24.660

USD 23.320

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 14.2 %

EUR 24.660

USD 23.320

Text: Jana Zámečníková

28. 01. 2015

3 komentáře

Nepodceňujte funkci předsedy SVJ či družstva, odpovědnost na správcovskou firmu nepřenesete

 


 

Přenos odpovědnosti na správce není možný

S pověřeným správcem většinou SVJ a BD uzavírá smlouvu o výkonu práv a povinností spojených se správou společného majetku a zároveň i o vedení účetnictví. „Všem klientům opakovaně doporučujeme tyto smlouvy oddělit a upozorňujeme je na to, že žádná smlouva jim nezaručí kvalitně vykonanou správu. Tu zajistí jedině průběžné a důkladné kontroly. Pokud během nich zjistí nedostatky, mohou v takovém případě účetnictví převzít sami nebo svěřit jiné firmě. Musí si uvědomit, že za správně a řádně plněné povinnosti stále odpovídají jen a pouze členové statutárních orgánů, nikoliv správce!“ upozorňuje Kateřina Procházková z odborného portálu pravnigramotnost.cz.

Advokátka Bohdana Hejduková  souhlasí: „Je mylné domnívat se, že správce má právní vztah vůči vlastníkům jednotek, tedy členům SVJ. Odpovědnost vůči jednotlivým členům SVJ je pouze na členech těchto statutárních orgánů. Znovu je třeba zopakovat, že smlouvou lze přenést jen výkon těchto práv a povinností, nikoliv vlastní odpovědnost. Smluvně si lze ošetřit maximálně sankce za chybné plnění svěřených činností, to však nemá s právní odpovědností nic společného.“

SVJ a BD by si ve smlouvách se správcem měla ohlídat jak práva a povinnosti jednotlivých stran, tak zejména sankce za porušení povinností. Pouze pravidelná a důsledná kontrola činnosti správní firmy může odhalit nedostatky, na které je nutné správní firmu písemně upozornit a vyzvat k nápravě. Pokud firma nápravu neučiní, písemná výtka může sloužit jako důkaz, na základě kterého se lze odpovědnosti za škodu zbavit. Činnost správcovské firmy je nutné také formulovat ve stanovách SVJ či BD.

Problémy mohou nastat také při vymáhání nedoplatků od členů SVJ nebo družstev. Některé výbory a představenstva přenechávají tuto činnost správci, jelikož se obávají osobních konfliktů s neplatícími sousedy. Shovívavost některých SVJ a BD může často vést i k částečnému promlčení.  

„I v tomto ohledu je třeba doporučit zakotvení pečlivé úpravy postupu vymáhání pohledávek do stanov, a to od prioritního vyzvání k plnění, přes předžalobní upomínky až po podání žaloby, včetně ošetření nákladů spojených s vymáháním, které by si pochopitelně měl nést dlužník ze svého,“ upozorňuje Bohdana Hejduková a dodává, že ani tento případ nezbaví statutární orgán odpovědnosti za škodu. Statutární orgány mohou dostat pokutu až 100 tisíc korun pokud nestihnou včas odevzdat listiny do příslušných rejstříků či pozdě změnění stanovy.

REKLAMA

Výkon funkce s péčí řádného hospodáře

Nový občanský zákoník ukládá povinnost členovi jakéhokoliv voleného orgánu vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Funkci tedy musí vykonávat s loajalitou, pečlivostí a potřebnými znalostmi.

Jedná-li člen voleného orgánu v souladu s pravidlem podnikatelského úsudku, tedy loajálně, v obhajitelném zájmu obchodní korporace a informovaně, nemůže být postižen za porušení péče řádného hospodáře, a to ani v případě, že jeho jednání nevede k prospěchu společenství. Člen voleného orgánu nenese odpovědnost za výsledek.

„V případě, že nějaká osoba přijme funkci nebo v ní setrvává i přes vědomí toho, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí, tak samozřejmě i takovýto přístup by mohl dle nové právní úpravy zakládat jednání, které je neslučitelné s péčí řádného hospodáře ze strany této osoby, a to se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky, zejména povinnosti k náhradě škody,“ uzavírá Bohdana Hejduková.

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.33 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%
Historie vývoje


Související články

Majitelem bytu který neplatí

Co dělat s majitelem bytu, který nehradí do fondu oprav, za správu nebo energie?

Majitel bytu je povinnen platit řadu poplatků spojených s vlastnictvím nemovitosti. A to bez ohledu na to, jestli v dané nemovitosti bydlí, nebo ji pronajímá a vybírá nájem. Daň z nemovitosti, příspěvky do fondu oprav, často i poplatky za energie a vodu, to jsou všechno náklady spojené s nemovitostí, které platí majitel této nemovitosti.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

04. 05. 2022

Odměny SVJ a daně

Jak uvést příjmy z odměny za výkon funkce v SVJ do daňového přiznání

Odměny za výkon funkce v předsednictvu SVJ jsou v případě, kdy správu nevykonává profesionální správce, spíše symbolické. I tak je ale nutno tyto příjmy uvést v daňovém přiznání a řádně zdanit. Kdo tedy musí při příjmu odměn podat daňové přiznání a jaké zaplatí daně?

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

08. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Pavel

  9 září, 2015

  Dobrý den, měl bych k tomuto připomínku, ohledně Bytové družstvo + SVJ. BD po přechodu do SVJ nezaniklo ohledně nevyřešených nebytového prostoru v domě. Bytové jednotky se zařadily do SVJ a jeden nebytový prostor ohledně soudní při zůstal v BD. Je možné aby SVJ a BD vedl nečlen družstva a dělal předsedy v obou právních jednotkách? Podle předsedy je v zákoně vyjímka která to umožňuje a z funkcích nehodlá odstoupit.

  Odpovědět

 • Petr

  27 prosince, 2017

  Je to tak.

 • Chládek

  28 února, 2018

  Předseda byl pověřen zajištěním opraou střech a zateplením objektu. S danými vlastniky nic neřeší ani nepředložil žádné nabídky. Nyní stoupají úroky a zdražuje se práce je za to postižitelný Děkuji

  Odpovědět