EUR 24.755

USD 23.747

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.0 %

EUR 24.755

USD 23.747

Text: Zbyněk Drobiš

15. 02. 2016

6 komentářů

Pokuta při neposkytnutí vyúčtování služeb spojených s nájmem

 

Pronajímáte? Nastudujte Zákon č. 67/2013 Sb.

Společně s novým občanským zákoníkem vstoupil v účinnost zákon č. 67/2013 Sb. Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, obecně známé jako služby a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Doporučujeme pronajímatelům a nájemcům tento zákon detailně nastudovat ke znalosti jejich práv a povinností, jelikož nás bude zajímat pouze ustanovení o pokutě. 

Zákonná smluvní pokuta

Uvedený zákon stanovuje, že jestliže poskytovatel služeb (obvykle vlastník nemovitosti nebo bytové jednotky jakožto pronajímatel) nebo příjemce služeb (obvykle nájemce bytu) nesplní svoji povinnost, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany. Tuto pokutu lze chápat jakožto určitou zákonnou smluvní pokutu.

§ 7 zákona č. 67/2013 Sb.

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

REKLAMA

(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

 Výše pokuty?

Zákon výši této pokuty stanovuje tak, že výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství, kdy ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50,– Kč za každý započatý den prodlení. Pokud nedojde k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50,– Kč za každý započatý den prodlení.

Vzhledem ke složitosti problematiky a případných rizikům vedení sporu o tuto pokutu doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Vstoupit do diskuze 6 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.71 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%
Historie vývoje


Související články

SVJ se nescházejí a porušují tak zákon, jejich statutárům hrozí postihy

Ve 45 % SVJ během celé pandemie žádné fyzické setkání vlastníků neproběhlo. Statutární orgán SVJ v takovém případě zcela jednoznačně jedná v rozporu s péčí řádného hospodáře. Pokud v této souvislosti vznikne SVJ škoda, budou za ni odpovědní právě členové vedení SVJ. Minimálně jednou za rok se totiž má dle zákona schůze vlastníků konat povinně.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

24. 06. 2022

Trh nemovitostí je volatilní, tendence nákupů i pronájmů pomalu míří k západním zvykům

Finanční stav trhu nemovitostí v České republice je v posledních několika letech značně turbulentní. Vznikají desítky nových developerských projektů, nových rodinných domů a bytových jednotek. Raketově rostoucí inflace, ještě podpořená pocovidovým obdobím, válečným konfliktem na Ukrajině a vysokou poptávkou po bytech, však tlačí ceny nemovitostí do nebes.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

21. 06. 2022

Zájem o pronájmy je nejvyšší za 10 let. Snů o vlastním bydlení se ale lidé nevzdávají

Snížení cen nemovitostí v dohledné době nelze očekávat. Důvodem je zdražování stavebního materiálu, energií a nedostatek pracovní síly, která se promítá do růstu mzdových nákladů. Celkové stavební náklady výrazně vzrostly a jejich pokles s největší pravděpodobností do konce roku nenastane. Nejpravděpodobnějším scénářem je jejich stabilizace na současné úrovni.

Text: František Veselý

16. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Jan Karas

  28 února, 2016

  Pane Drobiši, Psát člének jen proto, abyste nějaký napsal, je k ničemu.

  Doložte prosím Vaše tvrzení, že v případě, že je poskytovatelem služeb vlastník, je příjemcem služeb „obvykle nájemce bytu“. Já dokládám, že v tomto případě je to POUZE nájemce bytu a nikdo jiný (§ 2 písm. a) bod 1. zákona č. 67/2013 Sb.)!

  Odpovědět

 • Zbyněk Drobiš

  13 března, 2016

  Vážený pane Karasi,

  děkuji za Vaši reakci.

  V článku uvádím: Uvedený zákon stanovuje, že jestliže poskytovatel služeb (obvykle vlastník nemovitosti nebo bytové jednotky jakožto pronajímatel) nebo příjemce služeb (obvykle nájemce bytu) nesplní svoji povinnost…

  Poskytovatelem a příjemcem služeb nemusí být výhradně vlastník nemovitosti a nájemce bytu jak uvádí Vámi zmiňované ustanovení. Proto se v článku uvádí pojem „obvykle“ tak, aby se pojem poskytovatel a příjemce služeb nezúžil pouze na vlastníka nemovitosti a nájemce, což jsou samozřejmě nejčastější subjekty při vyúčtování služeb.

  Uvedené ustanovení z hlediska písm. a) a písm. b) uvádí:

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  1. poskytovatelem služeb
  1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo
  2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,
  1. příjemcem služeb
  1. nájemce bytu, nebo
  2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,

  S úctou

  Zbyněk Drobiš

  Odpovědět

 • LJUBA

  6 června, 2018

  lsenk@post.cz

  Odpovědět

 • Martina Nadbornikova

  12 dubna, 2019

  Dobrý den,
  vyúčtování jsem nájemníkovi předala osobně. Po case se ozvala socialka, tvrdila, ze pošle najemnika jsem vyúčtování nepredala a hrozila pokutou. To mi přijde jako tvrzení proto tvrzení. Jakým způsobem se pro příště ochránit? Poslat doporučené poštou? Jak dokážu, ze bylo vyúčtování v obálce? Můžou to napadnout?
  Děkuji.

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  17 dubna, 2019

  Ideální způsob je předat nájemníkovi vyúčtování a buď si nechat podepsat kopii, nebo dokument stvrzující předání vyúčtování. Bohužel práva nájemníků jsou v zákoně tak pevně posílená, že v tomto směru je pronajímatel tou slabší stranou…

  Odpovědět

 • Alena Housarova

  28 ledna, 2021

  Dobrý den. Chci se zeptat jestli se zdrazili služby. Dne 25.1 jsme dostali zdražení služeb o 1200 k. Ještě nikdy jsme nedostali vyúčtování pouze pro celý dům. Jsme tu 14 let. Chtěla bych informací Děkuji.

  Odpovědět