EUR 23.570

USD 22.049

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.570

USD 22.049

SVJ bojují proti krátkodobým pronájmům

 

Krátkodobé pronájmy se těší stále většímu zájmu. Zatímco majitelé pronajímaných bytů vydělávají, společenství vlastníků jednotek (SVJ) si lámou hlavu s tím, jak na pohybu osob v baráku netratit. Některá SVJ našla cestu, jak si s krátkodobými pronájmy poradit.

Loading 


Provozování krátkodobých pronájmů (jako je například Airbnb) především v bytových domech s sebou přináší řadu nepříjemností zejména pro sousedy provozovatele. Neustálé střídání krátkodobých nájemníků, hluk a nepořádek, či poškozování společných prostor. Se zvýšeným pohybem osob v domě se snižuje i jeho bezpečnost. Neblahý dopad mohou mít krátkodobé pronájmy v konečném důsledku i na cenu nemovitosti.

Rozúčtování služeb v působnosti SVJ

Krátkodobé pronájmy zároveň dělají těžkou hlavu SVJ, které musí řešit rozúčtování nákladů služeb. Podle nového občanského zákoníku spadá schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, stejně tak i způsob rozúčtování cen služeb na jednotky rozhodnutí shromáždění SVJ. Rozúčtování nákladů služeb se zpravidla odvíjí od počtu osob nahlášených v bytě, podlahové plochy bytu a u některých služeb ze skutečné spotřeby.
Jako majitel bytu a provozovatel krátkodobého pronájmu podle zákona nemusíte ohlásit změnu počtu osob bydlících v bytě, pokud ubytovaná osoba v bytě nepobývala více než 3 měsíce v průběhu jednoho kalendářního roku. Což se v případě krátkodobých pronájmů stává velice zřídka.

U družstva si neškrtnete

Pokud ovšem nejste majitelem nemovitosti, k ubytování cizí osoby potřebujete souhlas vlastníka. V případě družstevního bydlení je vlastníkem bytu družstvo jako celek, jednotliví členové jsou pak formálně v bytě pouze v nájmu. Družstvo tak nemusí podle stanov udělit souhlas s podnájmem a krátkodobým pronájmům může úplně zatnout tipec.
SVJ nemůže majiteli bytu zakázat využívat svůj majetek ke krátkodobým pronájmům, i když se to nelíbí většině členům. Součástí vlastnického práva je totiž právo věc držet, užívat a požívat její plody a užitky, či s věcí nakládat. SVJ tak nemá právo omezit vlastnické právo, pokud s bytem vlastník nakládá takovým způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje oprávněné zájmy jiných osob nebo veřejný zájem.

Třikrát více za krátkodobý pronájem

Společenství se tak snaží majitele, kteří využívají byty ke krátkodobým pronájmům, donutit, aby se postavili čelem ke zvýšeným nákladům, které krátkodobý pronájem přináší. Pokud nejsou u jednotlivých bytů nainstalované plynoměry či vodoměry, má společenství nelehký úkol.
Některé SVJ se s rozpočítáváním nákladů vypořádávají po svém. Ve stanovách znásobují majitelům bytů, kteří provozují krátkodobý pronájem, počet osob žijících v bytě. To výrazně navyšuje platby za jejich služby.
Příkladem mohou být stanovy nejmenovaného SVJ v Praze: „V případě, že člen společenství užívá byt za účelem poskytování krátkodobého pronájmu, je povinen strpět fikci počtu osob v jednotce v trojjnásobném množství, nežli je výše uvedeno, nahlášení počtu osob v nižším množství je u takto používaného bytu ke krátkodobému pronájmu irelevantní a člen společenství je povinen strpět stanovené výše uvedené trojnásobné množství osob. V případě rozporu tvrzení člena společenství a statutárního orgánu ve věci existence užívání bytu ke krátkodobému pronájmu, je rozhodující a závazné písemné stanovisko všech členů statutárního orgánu, které je pak člen společenství povinen v příslušném zúčtovacím období akceptovat.“
Provozovatelé krátkodobých pronájmů se kvůli zvýšeným nákladům často snaží své podnikání maskovat a SVJ nenahlásit. Pozorní sousedé a členové SVJ si ale obvykle počet a pohyb osob v domě hlídají.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Daň z nemovitosti platba 2023

Příjem z AirBnB v daňovém přiznání

U příjmu z pronájmu český daňový systém rozlišuje dvě situace. První je příjem z pronájmu dle §10 zákona o daních z příjmu. Takto můžete danit příjmy z dlouhodobého pronájmu jako fyzická osoba. A druhou situací jsou příjmy z krátkodobého pronájmu (například z AirBnB) dle §7. Ty daníte jako příjmy z jakékoliv jiné samostatně výdělečné činnosti.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

15. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *