Sobota 15. května. Svátek má Žofie.

7 věcí, které je dobré vědět o daňovém přiznání k dani z nemovitosti

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

Hana Bartušková

Konec roku je tady a se začátkem roku nového je dobré pamatovat na to, že se do konce ledna odevzdává daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat vždy, když jste v minulém roce koupili nemovitosti, a ta je tak nově zapsána v katastru nemovitostí na vaše jméno. Pro daňové přiznání a pro následnou platbu dani z nemovitosti pak platí tato pravidla.

(1) Daňové přiznání nemusí podat každý vlastník nemovitosti

Pro daň z nemovitosti platí, že je vyměřena a následně placena na základě daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto daňové daňové přiznání se ale podává pouze jednou, není nutné ho podávat každý rok, stačí pouze, pokud nově vlastníte nemovitost. Přičemž důležitý je fakt, že jste zapsaní jako vlastník v katastru nemovitostí.

(2) Rozhodný je stav k 1. lednu

Daň z nemovitosti na daný rok je totiž povinen platit ten, kdo je k 1. lednu zapsaný v katastru jako vlastník nemovitosti. Pokud jste tak v roce 2019 kupovali nemovitost, tak daň z nemovitosti platil za celý rok 2019 ještě starý vlastník. Bez ohledu na to, kdy k prodeji nemovitosti během roku došlo. Jako nový vlastník jste povinni platit daň z nemovitosti až od ledna 2020. Přičemž jako nový vlastník musíte podat daňové přiznání k nemovitosti do pátku 31. ledna.

(3) Převod nemovitosti koncem roku

V praxi může nastat situace, kdy nemovitost koupíte až v prosinci a v daném roce nedojde ještě k převodu vlastnických práv, je zatím podán pouze návrh na změnu do katastru. K samotnému převodu vlastnických práv a zápisu nového vlastníka pak dojde až na začátku roku 2020. I v takovém případě jste povinni platit daň z nemovitosti za rok 2020. Daňové přiznání k dani z nemovitých věci ale nemusíte odevzdávat do konce roku, lhůtou je konec třetího měsíce následujícího po zapsání, tedy po lednu.

(4) Kam odevzdat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se odevzdává na finanční úřad, který je místně příslušný nemovitosti. Je to dáno tím, že daň z nemovitosti je místní daň, která je odváděna do municipálních rozpočtů měst a obcí. Platí tak, že daňové přiznání nepodáváte podle místa svého trvalého bydliště, ale podle místa nemovitosti. Pokud vlastníte nově více nemovitostí ve více krajích České republiky, tak musíte podat více daňových přiznání, vždy dle místní příslušnosti nemovitosti ke kraji.

(5) Kdy musím zaplatit daň z nemovitosti

Na rozdíl od daňového přiznání k dani z příjmu, které je nutno zaplatit spolu s termínem odevzdání, tak daň z nemovitosti je možné zaplatit až do konce května. Pokud máte vyměřenou daň vyšší než 5000 Kč, je možné tuto zaplatit ve dvou splátkách, první do konce 31. května a v druhé do 30. listopadu. Daň je vždy vyměřena za celý rok a platí se dopředu za daný rok.

(6) Více vlastníků, ale jen jedno daňové přiznání

Pokud nemovitost vlastní více vlastníků, tak jsou tyto subjekty povinni platit daň z nemovitosti společně a nerozdílně a zákon na ně hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost. V praxi to znamená, že je možné podat pouze jedno daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a pouze jeden z vlastníků platí daň z nemovitosti a to za celou nemovitost. Ten, kdo podá daňové přiznání k celé nemovitosti jako spoluvlastník, je považován za společného zástupce. Pokud jeden ze spoluvlastníků podá daňové přiznání jen za svůj podíl, tak jsou i ostatní spoluvlastníci povinni podat daňové přiznání a platit daň z nemovitosti podle svého podílu na nemovitosti.

(7) Jaké povinnosti má prodávající

Ten, kdo nemovitost prodal, má také za určitých podmínek povinnost podat daňové přiznání. Pokud prodávající už nevlastní žádnou jinou nemovitost, tak stačí, když finančnímu úřadu k 31. lednu oznámí, že nemovitost už nevlastní. Pro toto není předepsaný formulář. Pokud ale vlastní ještě další nemovitosti, tak je povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti, kam promítne fakt, že má o nemovitost méně.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

2 komentářů k článku “7 věcí, které je dobré vědět o daňovém přiznání k dani z nemovitosti”

  1. Blanka Lechnerová napsal:

    Špatná informace k odstavci - (6) Více vlastníků, ale jen jedno daňové přiznání
    Dobrý den, podáváte špatnou informaci. Pokud je více spoluvlastníků u nemovitosti, můžou podat přiznání každý za svůj podíl. Samozřejmě je výhodnější, aby podal přiznání jeden z nich, ale lze to i na podíly, pokud se nedohodnou, kdo podá. Uplatňuje se to např. u cizích lidí, kteří se ani neznají nebo u rozhádaných příbuzných. Jen u manželů je výjimka. Ti musejí podávat přiznání jen jedno, protože nemovitost nevlastní na podíly.

    1. dobrý den, děkujeme moc za upozornění a upřesnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *