EUR 24.700

USD 23.043

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 14.2 %

EUR 24.700

USD 23.043

Text: Jana Zámečníková

18. 07. 2016

0 komentářů

Zahltí nový zákon o úvěru spotřebitele?

 


 

Trh se pročistí

Trh půjček by se měl s příchodem nového zákona pročistit od nepoctivých poskytovatelů. Licence bude udělovat Česká národní banka. Poskytovatelé budou muset splňovat požadavek na základní kapitál minimálně 20 milionů korun a dalších pět procent z objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů. Ze současných až 60 tisíc poskytovatelů půjček zbudou pouhé desítky, maximálně stovky.

Předčasné splacení

Jedním z největších témat nového zákona o úvěru je předčasné splacení úvěru. Klient bude mít právo zcela nebo z části splatit úvěr kdykoliv a věřitel mu za to bude moci naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady, které mu s předčasným splacením vzniknou. Poplatek je omezen maximálně na jedno procento z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesáhne-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, v opačném případě 0,5 procenta.

Zcela předčasně splatit spotřebitelský úvěr na bydlení při prodeji nemovitosti může spotřebitel v případě, že smlouva překročí 24 měsíců. Poplatek nesmí přesáhnout jedno procento z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však 50 tisíc korun. Přitom jen velmi málo úvěrů na bydlení je poskytováno nad pět milionů korun.

Díky možnosti bezplatně splatit úvěr předčasně ztratí některé banky konkurenční výhodu, protože již předčasné splacení zdarma poskytují. V současné době však předčasné splácení nevyužívá až 90 procent klientů.

Novinkou v oblasti sankcí je především jasně stanovená hranice sankce. Věřitel bude moci naúčtovat dlužníkovi jen účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení a penále 0,1 procenta za každý den prodlení, maximálně padesát procent dlužné částky s limitem 200 tisíc korun.

REKLAMA

Neposouzení úvěruschopnosti se nemusí vyplatit

Poskytoval bude mít povinnost s odbornou péčí posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Podle důvodové zprávy musí vzít v potaz nejen stávající situaci klienta (jeho příjmy a výdaje), ale i skutečnosti, které lze na základě informací dostupných před uzavřením smlouvy s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, například dědické řízení, prodej nemovitosti atd.

Pokud tak neučiní, smlouva se stává neplatnou. Klient bude bezúročně splácet vypůjčenou částku splácet podle svých možností. Podle některých hlasů vzroste počet spotřebitelských žalob, spotřebitelé se budou hájit, že si je věřitel neprověřil dostatečně.

Cizoměnové úvěry

Změnou projdou i cizoměnové úvěry. V případě cizoměnových úvěrů podstupuje klient kurzové riziko. Pokud se směnný kurz vyvíjí negativně, hrozí klientovi, že nebude mít dostatečné příjmy na splácení hypotečního úvěru. Nový zákon o úvěru se proto zaměřil především na to, aby byl spotřebitel dostatečně informován o kurzovém riziku a mohl toto riziko omezit. Povinností věřitele je také umožnit konverzi cizoměnového úvěru nebo zajistit jiné mechanizmy. Důvodová zpráva uvádí, že se může jednat například o stanovení kurzové odchylky.

Informační povinnosti

Věřitel bude povinen poskytovat všeobecné informace na webových stránkách, informace o zprostředkovateli a jeho provizi. Písemná forma smlouvy o zprostředkování je vyžadována pouze v případech, kdy se jedná například o exkluzivní smlouvu.

REKLAMA

Pokud je poskytována rada (individuální, konkrétní výběr produktu s vysvětlením předpokladů, na nichž je výběr založen), výstup je nutné předložit v tištěné podobě. Rada může být i placená.  

Věřitel, případně zprostředkovatel je povinen poskytnout spotřebiteli minimální objem relevantních informací „v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy“. Informace dostane spotřebitel na formulářích uvedených v přílohách zákona, které umožní snadné porovnání nabídek. Ještě před uzavřením samotné smlouvy musí klient obdržet návrh smlouvy.

Nové podmínky jen pro nové úvěry?

Nová pravidla mohou vést k tlaku zprostředkovatelů na refinancování úvěrů podobně jako k tomu došlo na Slovensku. V Česku by k tomu ale nemuselo zatím dojít v takové míře. Na Slovensku totiž došlo k plné retroaktivitě podmínek. Na klienty se tak sesypali zprostředkovatelé a hypoteční trh zahltilo refinancování.

V Česku nový zákon o úvěru dopadne s okamžitou platností pouze na smlouvy uzavřené po účinnosti zákona. Na smlouvy starší pouze při změně podmínek, tedy např. při první refixaci úrokové sazby po účinnosti zákona. Výjimku tvoří maximální výše sankce, která se bude vztahovat i na stávající úvěry.

Zákon nabude účinnosti první den čtvrtého měsíce po vyhlášení ve sbírce. Nejdříve se tedy můžeme dočkat účinnosti 1. listopadu 2016, pravděpodobnější je ovšem 1. prosinec 2016 či dokonce 1. leden 2017.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.33 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%
Historie vývoje


Související články

Čemu se vyhnout, když chcete získat hypotéku

Přemýšlíte nad hypotékou a už plánujete první kroky k jejímu dosažení? Při zařizování, ale můžete také šlápnout vedle. Jakých nejčastějších chyb se vyvarovat, když chcete být v dosažení hypotečního úvěru úspěšní?

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

23. 05. 2022

Průzkum: Mladí Češi touží po vlastním bydlení

Mladí lidé do 36 let touží po vlastním bydlení, a to i za cenu delšího čekání či slevení z původních nároků, ukazuje průzkum UniCredit Bank. Jejich přání je v souladu se silnou popularitou vlastního bydlení ve střední a východní Evropě. Naopak ti, kteří již hypotéku splácí, zatím zůstávají optimističtí a říkají, že s vyššími úrokovými sazbami a […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

19. 05. 2022

Cykly bohatství: Zvítězí nemovitosti nad zlatem?

Nemovitosti nejsou zdaleka takovou jistotou, jak by se mohlo zdát. To, že ceny nemovitosti nikdy neklesají, je iluze. V realitě tomu tak není. Někdy dolů jdou, pouze jsme to dlouho nezažili. A v inflačních dobách nemusejí poklesnout jen nominálně, zlevnit mohou v reálném vyjádření. Svou roli mají i úrokové sazby.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

18. 05. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.