EUR 24.885

USD 23.151

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.885

USD 23.151

Text: Veronika Hejná

11. 06. 2020

0 komentářů

Zákony ke zmírnění dopadu opatření proti viru ohrožují fungování bytových družstev, varuje svaz

 

Úřady práce už druhý měsíc vydávají potvrzení nájemcům, kteří nemohou platit nájemné. Zmocněny jsou k tomu na základě zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů koronaviru na nájemce prostor sloužících k bydlení. Ačkoliv se má zákon vztahovat na tržní nájemné, Svaz českých a moravských bytových družstev eviduje narůstající dluhy na nájemném v bytových družstvech.

Loading 

Potvrzení od úřadu práce

Nájemce bytu je až do konce letošního roku chráněn proti výpovědi z nájmu bytu výlučně z důvodu prodlení s úhradou nájemného, jestliže k prodlení došlo v rozhodné době (tedy od 12. března do konce července letošního roku) a v důsledku dopadu opatření proti koronaviru. Úřad práce na základě příslušného zákona vydává potvrzení, jímž nájemce prokazuje majiteli bytu okolnosti prodlení.

„Je ale třeba upozornit na fakt, že se jedná o opatření dočasné. Tudíž vystavení potvrzení ze strany Úřadu práce ČR neznamená odpuštění, ale možný odsun placení nájemného. Dlužný nájem, včetně případného úroku z prodlení bude muset každý nájemce do konce roku doplatit,“ upozorňuje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ŮP ČR Zdeňka Cibulková.

O potvrzení může nájemce žádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce, a to písemně s uvedením identifikačních údajů žadatele a identifikace bytu. V žádosti nájemce uvede, ve kterém měsíci (nebo i více měsících) bude či je v prodlení a připojí doklad dokládající souvislost prodlení v úhradě nájemného s přijatými protiepidemiologickými opatřeními. Předložit může například doklad o ztrátě zaměstnání od zaměstnavatele, doklad o překážkách na straně zaměstnavatele, o ošetřovném, nařízené karanténě, doklad o uzavření provozovny, potvrzení živnostenského úřadu o přerušení nebo ukončení živnosti a další dokumenty.

Specifika plateb v bytových družstvech

Jak upozorňuje předseda Svazu českých a moravských družstev Jan Vysloužil, nájemné v bytových družstvech má svá specifika. Nejedná se totiž o nájemné jako takové, ale o platby nákladů, které je družstvo povinno hradit, případně o zálohy na tyto náklady. Příkladem mohou být náklady na správu a údržbu domu, splátky úvěrů a další náklady.

REKLAMA

„Přestože se má zákon o odkladu plateb týkat tržního nájemného, někteří jej chápou jako signál pro neplacení nákladového nájemného, aniž by domysleli důsledky – jak pro sebe, tak pro své sousedy,“ říká Vysloužil.
„Řada bytových družstev nevytváří dostatečné rezervy, a tak by se v situaci, kdy by v bytovém družstvu přestala polovina členů platit nájemné, mohla dostat do potíží v oblasti zajištění služeb, údržby apod.,” dodává.

Možnost odkladu splátek úvěrů: Bytová družstva ano, SVJ mají smůlu

Bytová družstva, na rozdíl od společenství vlastníků jednotek, mohou využít možnosti odložit splátky úvěrů. Tato družstva lze do jisté míry považovat za podnikatele, na které zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 dopadá. V horší situaci je ale společenství vlastníků jednotek, které je podle zákona vlastně takový kočkopes. Není fyzickou osobou – spotřebitelem, ale ani podnikatelem. Občanský zákoník společenství vlastníků dokonce vyvíjet podnikatelskou činnost výslovně zapovídá.
Otázka je – stejně jako u ostatních nástrojů ke zmírnění dopadů opatření proti epidemii – zda  by se využití ochranné doby bytovému družstvu vůbec vyplatilo. Ve finále totiž za úvěr zaplatí vyšší úroky.

Hranice dluhu pro exekuci prodejem nemovitosti se posunula

Dlužníci jsou chráněni i podle dalšího ze zákonů ke zmírnění dopadů opatření proti viru – tzv. Lex Covid Justice. Ten přináší, nikoliv jen na přechodnou dobu, ale natrvalo, navýšení hraniční výše pohledávky, pro kterou bude možno vydat exekuční příkaz prodejem nemovitosti, a to z původní částky 30 tisíc na 100 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až posledním způsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů,“ upozornil již dříve prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

REKLAMA

Podle Vysloužila ale většina dlužníků nemá jiný majetek, a tak je třeba počkat na to, až se dluh vyšplhá na sto tisíc korun. To může trvat roky, dalších několik let bude trvat soudní jednání a dražba. Tím logicky roste i riziko, že se nakonec podaří od dlužníka získat úhradu v plné výši. Bytové družstvo nemá přednostní právo na uspokojení svých pohledávek při nuceném prodeji družstevního podílu.

„Už dlouho upozorňujeme na obtížné vymáhání pohledávek, kdy je bytové družstvo v poslední skupině věřitelů a pohledávky zůstávají neuspokojeny u těch členů, kteří mají více věřitelů,“ uzavírá Vysloužil.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Moratorium na exekuce Lex Covid

Moratorium na exekuce pokračuje. Podle expertů může ohrozit menší věřitele

Ve sbírce zákonů vyšla novela Lex Covid Justice, která opětovně zavádí  moratorium na exekuce. A to jak zákaz mobiliárních exekucí, tak i exekucí prodejem nemovitosti, ve které má dlužník trvalý pobyt. Odborníci se obávají, že plošná opatření ohrozí menší věřitele, kteří se tak dostanou do druhotné platební neschopnosti.

Text: Veronika Hejná

19. 11. 2020

Moratorium splátek a druhá vlna koronaviru

4 ponaučení z končícího dluhového moratoria

Problémy s nesplácením hypotečních úvěrů prý jistí vysoké realizační ceny rezidenčních nemovitostí. Alespoň podle představ Tomáše Nidetzkého, radního ČNB. Víceguvernér Nidetzký patrně spoléhá na to, že Češi berou vlastní bydlení za racionálně uváženou investici. Hypoteční dlužníci prý udělají první a poslední, aby tyto úvěry spláceli. Důležité je vzít jakoukoli práci, třebas na pokladně supermarketu. Ano […]

Text: Radovan Novotný

04. 11. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *