EUR 23.665

USD 21.955

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.665

USD 21.955

Text: Milan Vodička

14. 09. 2021

0 komentářů

Anketa: Jak zlepšit dostupnost bydlení – Pirátská strana a STAN

 

Třetím politickým uskupením, které zaslalo odpovědi do ankety serveru hypoindex.cz na téma jak zlepšit dostupnost bydlení, byly Pirátská strana a STAN. Přečtěte si odpovědi místopředsedkyně Pirátské strany Olgy Richterové.

Loading 

S jakým programem na dostupné vlastní bydlení jdete do letošních sněmovních voleb?

Je třeba změnit celý soubor věcí, nejenom jeden návrh či rozhodnutí. K tomu je potřeba spolupracovat napříč rezorty a zkoordinovat jednotlivé dotčené oblasti.

Obecně:

 1. Je samozřejmě potřeba se konečně vypořádat se změnou stavebního zákona, abychom dosáhli rychlejšího procesu při povolování staveb (k tomu máme celý jeden programový bod). Vycházíme z principu „jedno místo – jedno podání – jedno řízení“ a ze čtyř pilířů:
 • Územní plánování jako základní strategický nástroj koordinovaného rozvoje;
 • Transparentní a předvídatelné povolovací procesy;
 • Nezávislá a profesionální ochrana veřejného zájmu;
 • Digitalizace stavební a územně plánovací agendy.
 1. Je třeba upravit podmínky „alternativní“ výstavby a účasti obcí v takových projektech. Máme na mysli různé spolky, baugruppe a podobné formy, které mohou fungovat jak nezávisle na obci, tak s účastí obce (např. formou vložení pozemku). Dnes je takový proces právně stále velmi složitý a nedaří se jej realizovat.
 2. Je třeba konečně dořešit sociální bydlení, respektive nástroje podpory v bydlení. Jde o systém, který zamezí tomu, aby lidé přicházeli o bydlení, nebo aby se v případě, že o bydlení přijdou, měli šanci do něj vrátit.
 3. Zároveň je třeba pamatovat také na oblast neobyvatelných bytů před rekonstrukcí, dlouhodobě nevyužívaných bytů (např. investičních) či krátkodobých pronájmů.

Proč by podle vás měl tento váš plán fungovat, kdy jej chcete, v případě že byste byli součástí vlády, prosadit?

Jak už uvádíme výše, zásadní je koordinace jednotlivých aktivit, jednoduchost a přehlednost systému, schopnost se domluvit mezi jednotlivými aktéry. Není to něco, co se podaří uskutečnit během pár měsíců, je třeba dát čas realizaci jednotlivých součástí toho systému, aby spolu začaly fungovat.

REKLAMA

V prvé řadě to znamená uvést do funkčnosti již nyní dle legislativy možné kroky – Zákon o právu na digitální služby nám zaručuje, že občan má právo záležitosti vyřídit elektronicky. Pokud se vše implementuje rozumně, tak to samo o sobě proces zrychlí a zlevní.

Druhou dimenzí je příprava legislativy, která bude v souladu s výše uvedenými principy. Pro ni budeme samozřejmě usilovat o podporu ve Sněmovně, protože se jedná o zákony, které se nemění každé volební období a tudíž je třeba poměrně široké shody.

Třetí věcí je zdárné uvedení do praxe, které je záležitostí let.

Jaké konkrétní aktivity ve zlepšení dostupnosti vlastního bydlení jste podnikli v posledních třech letech?

V Praze se nám díky dobré koaliční spolupráci oproti minulému volebnímu období podařilo urychlit proces změn územního plánu o několik let, což je zásadní změna k lepšímu. Zároveň dokončujeme metodiku spoluúčasti developerů na nákladech spojených s novou výstavbou, která zajistí předvídatelnější prostředí pro všechny strany a pomůže k rychlejším dohodám o území. Kromě toho jsme v červnu 2020 založili Pražskou developerskou společnost, jejímž cílem je pracovat s městskými pozemky za účelem bytové výstavby. V budoucnu tak na nich vzniknou tisíce nových bytů.

REKLAMA

Na legislativní úrovni:

 • Aktivně jsme se zapojili do připomínkování návrhu novely stavebního zákona, připravili jsme společně se Starosty a trojkoalicí SPOLU komplexní pozměňovací návrh, který měl odstranit největší nešvary zanesené do zákonů současnou vládou a MMR.
 • Pracujeme na vlastním zákoně o podpoře v bydlení (širší varianta zákona o sociálním bydlení).

V terénu a v regionech:

 • Podporujeme aktivity našich komunálních politiků v Praze, Jihlavě, Ostravě a dalších, které se snaží realizovat ve svých obcích projekty typu Housing First apod.
 • Například v Praze jsme od začátku působení na magistrátu zavedli:
  • nové zásady pronajímání bytů ve správě obce nastavují jasná pravidla a odstranili jsme praxi protekčního či netransparentního pronajímání městských bytů;
  • otevřeli jsme kontaktní centrum pro bydlení a podporujeme vznik kontaktních center na jednotlivých MČ;
  • spustili jsme doplňkovou síť sociálních služeb, která se specializuje na podporu bydlení; síť je dostupná nejen pro účely magistrátních bytů, ale i pro jednotlivé MČ, které se do programů podpory bydlení rozhodnou zapojit;
  • spustili jsme projekt městské nájemní agentury;
  • založili jsme Pražskou developerskou společnost, která připravuje městské pozemky k bytové výstavbě;
  • realizovali jsme projekt humanitárního bydlení (v zimním období během covidové krize);
  • realizujeme projekt “děti na ubytovny nepatří”.

 

Co podle vás dosavadní vlády v této oblasti podcenily?

Ačkoliv jedním z hlavních slibů vládní koalice bylo řešení bytové krize, její kroky nesměřují k žádnému řešení. Vláda bohužel nebere v úvahu komplexnost problému, jednotlivé jeho komponenty nelze řešit odděleně. Bohužel vidíme, že dotčená ministerstva spolu nespolupracují a někdy ani nekomunikují.

REKLAMA

Pan premiér se domníval, že do systému stačí “dát peníze”, to se ale ukázalo jako liché. MMR však neumí efektivně rozdělovat dotace. Čerpání podpory z domácích i EU fondů je často administrativně složité a podmínky těžko splnitelné. Je třeba nejprve vytvořit obcím i jednotlivcům bezpečný rámec a podporu, aby nabízené dotace zvládly čerpat.

Aby dnes obec dosáhla na dotaci pro stavbu obecního bytového domu, musí mít nejprve zpracovaný projekt a podanou žádost o stavební povolení. Projektovou dokumentaci obec platí ze svého, dotace ji nekryje. V současných podmínkách se tak představitelé obcí vystavují riziku, že budou označeni za špatné hospodáře, pokud investují nemalé prostředky (v řádu milionů) do příprav projektu, na který pak nemusí získat peníze, pokud se ukáže, že třeba v žádosti o dotaci něco špatně dodali, nebo bude vyřízení stavebního povolení trvat tak dlouho, že mezitím dotační titul zanikne nebo změní podmínky.

Vláda také rezignovala na přípravu vlastního zákona k lepší dostupnosti bydlení. Z původní gesce MPSV přešlo toto zadání pod MMR. Termíny předložení zákona MMR neustále odkládalo, až nakonec žádný vládní návrh nepředložilo. Situaci se snaží zachránit poslanec Jan Birke (ČSSD), ale jeho návrh je nedotažený a zcela nekoncepční. MMR k tomuto návrhu předložilo komplexní pozměňovací návrh, který má suplovat zákon o bydlení. K návrhu jsme v rámci pracovní skupiny zaslali řadu věcných připomínek, které MMR ignorovalo. Komplexní pozměňovací návrh trpí resorstismem, MMR při jeho přípravě nevzalo v úvahu perspektivu MPSV. Postrádá také předchozí odbornou diskuzi, projednání se samosprávami i širší shodu s politiky.

 

Předchozí odpovědi:

Anketa: Jak zlepšit dostupnost bydlení – KSČM

Anketa: Jak zlepšit dostupnost bydlení – ODS

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.3 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%
Historie vývoje


Související články

Stavební spoření čekají změny, zezelená

Stavební spoření formované v 90. letech se mělo opírat o model financování nepřehlédnutelným způsobem dotovaný státem. Masa klientů měla i díky motivaci v podobě vcelku slušné státní podpory spoření realizovat své úložky. Z nashromážděného množství peněz mělo být možné úvěrovat účastníky schématu a financovat jejich bytovou potřebu.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

09. 06. 2023

Nápad k „nezaplacení“. Bývalé ministryně propagují vícegenerační hypotéky

Politické vize a představy bývají košaté. Student, který má bonitní rodiče, může bydlet na studiích „ve svém“, tedy v bytě rodičů financovaném hypotečním úvěrem. Takový úvěr by mohl mít i 50letou splatnost. A stát by dal na takto financované byty garanci, a nakonec mohl i tyto byty převzít. Měl by „základ pro nájemní bydlení“. Takto […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

08. 06. 2023

Vertikální mobilitě dominuje energetická úspora a digitalizace

Vnímáme je jako samozřejmost, usnadňují a zpříjemňují nám život. To, že přestanou fungovat, pocítíme už na schodišti ve třetím patře nebo v polovině výlezu z metra na Náměstí Republiky v Praze. Řeč je o výtazích, eskalátorech, ale i pohyblivých chodnících. Jak se tato zařízení proměnila v poslední době, jaké moderní trendy se zde využívají a zda můžete i […]

Text: Milan Vodička

Foto: Otis

08. 06. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *