Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Ivana Vobejdová: Bezplatná insolvenční poradna je alternativou k „oddlužovacím společnostem“

Zbyněk Drobiš

Bezplatná insolvenční poradna byla v nedávné době otevřena v Českých Budějovicích jako pilotní projekt pomoci lidem, kterým hrozí tzv. osobní bankrot. „Bezplatná insolvenční poradna by měla jako jakýsi „rozcestník“ sloužit všem, kteří se snaží řešit své problémy s dluhy a potřebují jen dobrou radu,“ vysvětluje v rozhovoru JUDr. Ivana Vobejdová z Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Co bylo impulsem pro založení bezplatné insolvenční poradny? 

Bezplatná insolvenční poradna byla pro dlužníky, kterým hrozí tzv. osobní bankrot, otevřena dne 14. 1. 2016 v Českých Budějovicích v pobočce zdejší Probační a mediační služby. V rámci České republiky se jedná o zcela ojedinělý projekt, který je jedním z výstupů Kulatého stolu oddlužení organizovaného Krajským soudem v Českých Budějovicích v květnu loňského roku v reakci na nežádoucí činnost tzv. „oddlužovacích agentur“.

Přípravu celého projektu měl na starosti místopředseda krajského soudu Zdeněk Strnad. Při příležitosti půlročního trvání provozu poradny stručně vysvětlil důvody, které k myšlence jejího otevření vedly: „Za největší nešvar insolvencí dnes považuji tzv. oddlužovací agentury. Přesněji řečeno – subjekty, které si z oddlužení udělaly vlastní byznys. Pokud někdo kazí u veřejnosti insolvencím pověst, jsou to právě ony. Parazitují na nepříznivé životní situaci druhých. Nutí je před soudem lhát. Nestydí se obírat je o jejich poslední prostředky. Své služby navíc často poskytují bez odpovídajícího vzdělání a zřejmě i „načerno“. Penězi to u nich ale nekončí. Dlužníci jim často – patrně v tísni – podepisují směnky na vysoké sumy, slibují splátky po skončení oddlužení, zastavují jim své nemovitosti. Za vrchol hyenismu pak považuji případy, kdy od dlužníků, kteří již nemají ani na úhradu minimální splátky, berou „do zástavy“ rodinné cennosti či předměty osobní potřeby. Omlouvám se za ten výraz, ale mám pocit, že „šmejdi“ od hrnců a vysavačů přešli k insolvencím.“

Bezplatná insolvenční poradna by proto měla jako jakýsi „rozcestník“ sloužit všem, kteří se snaží řešit své problémy s dluhy a potřebují jen dobrou radu. Poradna by tak měla být profesionální, poctivou a férovou alternativou k nejrůznějším oddlužovacím agenturám, které dlužníkům naslibují i nemožné, jen aby od nich vyinkasovaly tučné odměny.

Pro koho je určena bezplatná insolvenční poradna?

Bezplatná insolvenční poradna je především kontaktním místem pro lidi, kteří mají zájem svoji dluhovou situaci řešit podáním návrhu na povolení oddlužení. Oddlužení se dnes týká velkého množství osob – návrhů na osobní bankrot bylo v roce 2015 podáno v České republice více než 30 tisíc. Představuje to více než 90 % veškeré soudní agendy v insolvencích.

Jaké služby poskytuje dlužníkům bezplatná insolvenční poradna?

V insolvenční poradně je s dlužníkem projednána jeho celková finanční, osobní a majetková situace. Výsledkem je sdělení, zda má vůbec smysl návrh na povolení oddlužení krajskému soudu zasílat nebo ne.

Kdo bude splňovat předpoklady pro řešení své úpadkové situace formou oddlužení, tedy tzv. osobním bankrotem, může se následně s žádostí o sepsání návrhu na povolení oddlužení obrátit buď na obecně prospěšnou společnost Jihočeskou rozvojovou nebo na některého z advokátů či insolvenčních správců, kteří se na provozu poradny podílejí. Dlužníci mají samozřejmě možnost obrátit se, dle své volby, i na kohokoliv jiného.

Jaké subjekty spolupracují na tomto projektu?

Na tomto projektu se podílí Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský úřad Jihočeského kraje, Probační a mediační služba České republiky, Česká advokátní komora – Regionální středisko Jižní Čechy a Spolek insolvenčních správců. Podporuje jej i Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Prakticky pak byla spolupráce na provozu poradny nabídnuta všem advokátům působícím v jižních Čechách, jakož i všem insolvenčním správcům z jihočeského Spolku insolvenčních správců. Účast následně potvrdili necelé tři desítky z nich. Všichni byli poté krajským soudem proškoleni v problematice oddlužení a seznámeni s insolvenční procedurou i pravidly, kterými se bude provoz poradny řídit.

Kolik dlužníků již využilo služeb bezplatné insolvenční poradny? Jakou máte zpětnou vazbu?

Služeb bezplatné insolvenční poradny využilo k dnešnímu dni asi 70 dlužníků. Pokud podmínky pro oddlužení splnili a pokud při jednání v Bezplatné insolvenční poradně vyjádřili zájem podat k soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, využili služeb některého z participujících advokátů nebo insolvenčních správců.

Jsou garantovány pevné ceny za poskytnuté služby spojené s procesem insolvence?

Ano, všichni zúčastnění advokáti i insolvenční správci se zavázali dodržovat cenu za sepsání návrhu na povolení oddlužení v maximálním rozpětí 5 000 Kč (v případě jednotlivce) až 7 500 Kč (v případě manželů), tedy v intencích právě projednávané novely insolvenčního zákona.

Plánuje se rozšíření projektu bezplatných insolvenčních poraden i k dalším soudům?

Ostatní krajské soudy zatím přijímají informace o fungování jihočeské poradny na kolegiích předsedů krajských soudů a místopředsedů krajských soudů odpovědných za insolvence. Některé z nich dokonce údajně o zřízení podobné poradny uvažují.

Pokud jde o region jižních Čech, aktuálně se uvažuje o rozšíření činnosti služeb Bezplatné insolvenční poradny i do jednotlivých „okresních“ měst, a to v podobě užší lokální spolupráce pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu, sociálních odborů příslušných městských úřadů, sociálních pracovníků a kurátorů a zájemců z řad advokátů a insolvenčních správců. Tyto úvahy jsou ale teprve na počátku. Navrhuji proto, abychom se k tomuto tématu za nějakou dobu znovu vrátili.

Děkuji za rozhovor.

Anketa: Jste zadluženi?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *