EUR 23.665

USD 21.827

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.665

USD 21.827

Jak platit co nejmenší daň z příjmu z pronájmu?

 

Pokud pronajímáte byt, tak je nutné příjmy z tohoto pronájmu uvést do daňového přiznání a řádně zdanit 15% daní z příjmu. Jak si můžete daň snížit a jak zaplatit na dani z příjmu z pronájmu co nejméně?

Loading 

Příjmy dle zákona o daních z příjmu

Dle zákona o daních z příjmu rozlišujeme následující druhy příjmů:

 • příjmy ze závislé činnosti, §6,
 • příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, §7,
 • příjmy z kapitálového majetku, §8,
 • příjmy z pronájmu nemovitých a movitých věcí, §9,
 • a ostatní příjmy, §10.

Pokud máte příjmy tohoto druhu, je nutné je uvést v daňovém přiznání do příslušné kolonky. A následně z nich odvést daň z příjmu. Jak přesně se daní příjem z pronájmu a jak budete platit co nejmenší daň?

Náklady při příjmu z pronájmu

Pro příjem z pronájmu samozřejmě platí, že můžete odečíst náklady, které jste vynaložili pro získání tohoto příjmu. Můžete si vybrat. Buďto uplatníte paušální náklad (30 % maximálně do částky 600 000 Kč) nebo započtete reálně vynaložené náklady pro obstarání příjmu z pronájmu. Záleží na konkrétní situaci, které náklady vyjdou výhodněji.

Přečtěte si: Reálné vs. paušální výdaje u příjmu z pronájmu

REKLAMA

Dále můžete uplatnit nezdanitelnou část daně

Po odečtení nákladů můžete dále uplatnit tzv. nezdanitelnou část daně. Tyto daňové odpočty snižují základ daně a díky tomu zaplatíte méně na dani z příjmu. Mezi daňové odpočty patří:

 • dary neboli bezúplatná plnění, max. 15 % ze základu daně, pokud jste darovali za celý rok minimálně 2 % základu daně nebo minimálně 1 000 Kč,
 • úroky z hypotéky nebo stavebního spoření, do 300 000 Kč za rok 2020, za rok 2021 bude možné odečíst pouze 150 000 Kč,
 • příspěvek na penzijní připojištění, do max. 24 000 ročně, pokud jste si spořili ročně 36 000 Kč a více,
 • pojistné na životní pojištění, do 24 000 Kč ročně, také si přečtěte: Jak dodanit zrušené životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10 000 Kč, 13 000 Kč pro osoby se zdravotním postižením, 15 000 Kč pro osoby s těžkým zdravotním postižením,
 • darování krve nebo kostní dřeně, 3 000 Kč za 1 odběr krve, krev můžete darovat 3x – 4x ročně, 20 000 Kč za 1 odběr kostní dřeně.

Nárok na daňový odpočet musíte doložit, například potvrzením od pojišťovny, hypoteční banky, stavební spořitelny. Doložit musíte i potvrzení o daru, o odborovém příspěvku a o darování krve i kostní dřeně.

Od vypočtené daně můžete odečíst slevy

Stejně jako při dalších příjmech můžete i při příjmu z pronájmu uplatnit na vypočtenou daň daňové slevy, na které máte nárok. Tyto daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Daňové slevy jsou:

 • základní daňová sleva na poplatníka, 24 840 Kč za rok 2020, 27 840 Kč za rok 2021,
 • sleva na manžela/manželku bez zdanitelných příjmů, 24 840 Kč za rok, 49 680 Kč za manžela/manželku se ZTP/P,
 • na částečný invalidní důchod, 2 520 Kč za rok,
 • na plný invalidní důchod, 5 040 Kč za rok,
 • na průkaz ZTP/P, 16 140 Kč za rok,
 • na studenta, 4 020 Kč za rok,
 • školkovné, 14 600 Kč za rok 2020.

Na základní daňovou slevu na poplatníka máte nárok automaticky, není třeba ho dokazovat. Ostatní slevy musíte dokázat, například potvrzením o studiu, potvrzením o pobírání invalidního důchodu. Školkovné je nutno doložit potvrzením od školky o zaplacených poplatcích. Pokud chcete čerpat slevu na manžela/manželku, je nutné doložit jeho/její čestné prohlášení o výši příjmů za rok 2020.

Můžete uplatnit daňové zvýhodnění?

Pokud máte příjmy pouze z pronájmu, tak daňové zvýhodnění na děti můžete uplatnit, ale nemůžete jít tzv. do mínusu, tedy nemůžete čerpat daňový bonus. Ten je možné totiž čerpat pouze při příjmu vyšším, než je šestinásobek minimální mzdy, limit je pro rok 2020 ve výši 87 600 Kč, pro rok 2021 bude ve výši 91 200 Kč.
Výše daňového zvýhodnění:

 • 15 204 Kč za rok pro první dítě,
 • 19 404 Kč za rok pro druhé dítě,
 • 24 204 Kč za rok pro třetí a každé další dítě,
 • pokud máte dítě ZTP/P daňové zvýhodnění je dvojnásobné.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Musíte podat daňové přiznání, když jste loni prodali nemovitost?

Prodej nemovitosti je příjem, který musíte přiznat a zaplatit z něj daň z příjmu. Kromě několika situací, kdy splníte podmínku pro osvobození od daně z příjmu. V takovém případě pak daň z příjmu nejste povinni platit, ale možná máte povinnost prodej ohlásit finančnímu úřadu. Neboli jak a kdy musíte řešit daň z příjmu při prodeji […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

01. 03. 2023

příjem z airbnb

Příjem z AirBnB v daňovém přiznání

U příjmu z pronájmu český daňový systém rozlišuje dvě situace. První je příjem z pronájmu dle §10 zákona o daních z příjmu. Takto můžete danit příjmy z dlouhodobého pronájmu jako fyzická osoba. A druhou situací jsou příjmy z krátkodobého pronájmu (například z AirBnB) dle §7. Ty daníte jako příjmy z jakékoliv jiné samostatně výdělečné činnosti.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

15. 02. 2023

Příjem z pronájmu

Příjem z pronájmu a daň z příjmu: kdy použít reálné a kdy paušální výdaje

Příjem z pronájmu je příjem, který jako poplatník musíte uvést do daňového přiznání. V zaměstnání vám ve mzdové účtárně nemůžou nechat podepsat roční zúčtování daně. A máte povinnost podat daňové přiznání do řádného termínu. A také je nutno zaplatit daň z příjmu, pokud vám nějaká daň z příjmu vyšla. Přičemž je možné, že vypočtená daň […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

03. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *