EUR 25.335

USD 23.337

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.335

USD 23.337

Kdy a jak mohou stavební spořitelny snížit úroky z vkladů?

 


 

Spořitelny jsou zavázané na 6 let, ale pak…

Možnosti změn úrokových sazeb z vkladů jsou zakořeněny ve VOP většiny stavebních spořitelen. Výjimku tvoří Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS), která má ujednání o změně úrokové sazby uvedeno ve smlouvě o stavební spoření.

Stavební spořitelny mohou změnit úroky, pokud uplynula šestiletá lhůta (72 měsíců) od uzavření smlouvy o stavebním spoření a zároveň došlo k přidělení cílové částky, kterou vzniká nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření, a klient nabídku stavební spořitelny na přidělení úvěru nepřijme.

Českomoravská stavební spořitelna (Liška, ČMSS) stanovuje změněnou úrokovou sazbu ve výši 50 % z výše dvoutýdenní repo sazby České národní banky (ČNB) platné k 31. prosinci předcházejícího kalendářního roku. Aktuální dvoutýdenní repo sazba ČNB činí 0,05 procenta.

Modrá pyramida může změnit úrokovou sazbu z vkladů na aktuální depozitní sazbu, kterou udává v Přehledu úrokových sazeb, která v současné době činí jedno procento.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) si ve svých VOP nechává možnost změnit jednostranně úrokovou sazbu z vkladů, a to i opakovaně. RSTS má povinnost klienta informovat alespoň 2 měsíce před dnem účinnosti dané změny. Způsob stanovení změněné sazby je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. Nová úroková sazba je vyhlašována v Oznámení RSTS a nyní činí jedno procento.

REKLAMA

Podobné ustanovení má i Wüstenrot – stavební spořitelna, která může také opakovaně jednostranně měnit úrokovou sazbu z vkladu. VOP Wüstenrot dále uvádí: „Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů jsou uvedeny ve smlouvě.

Nezaostává ani Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka), která si také ve svých VOP zajišťuje jednostrannou a opakovanou změnu. Samozřejmě, že o změně klienta musí informovat, ale už neuvádí, s jakým časovým odstupem. Podle aktuálního sdělení SSČS platného od 1. července 2015 činí úroková sazba z vkladů po šesti letech spoření a splnění dalších podmínek dle VOP 0,05 procenta.  

Aktuální úrokové sazby se pohybují kolem jednoho procenta

Výše úrokových sazeb je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. V současné době je základní úroková sazba totožná u Modré pyramidy, RSTS i Buřinky a činí jedno procento.

Úroková sazba Tarifu Garant u Lišky je jako u většiny stavebních spořitelen jedno procento, úvěr ze stavebního spoření je pak možné získat za 2,95 procenta ročně. Vyšší úrokovou sazbu z vkladů nabízí Liška u Tarifu Multi, a to ve výši 1,3 procenta, ale úvěr ze stavebního spoření je dražší, zaplatíte za něj 4,3 procenta.

REKLAMA

Stavební spořitelna Wüstenrot snížila od 1. července 2015 úrokový bonus z 0,5 na 0,1 %. Bonus zvyšuje základní úrokovou sazbu z jednoho procenta na 1,1 procenta tarifu ProSpoření OF-S, pokud klient splní další podmínky. Zájemce o bonus musí vložit každý rok mezi 2. až 6. rokem do konce kalendářního roku 6 až 9 procent ze sjednané cílové částky. Dále musí uzavřít úvěrovou smlouvu a po dobu sedmi let od uzavření smlouvy nesmí zvýšit ani snížit cílovou částku, přespořit cílovou částku, ukončit smlouvu nebo nesmí dojít k vyplacení ani části z uspořené částky. Navíc nárok na bonus vzniká až po sedmi letech spoření. Starších smluv se změna netýká.

Většina spořitelen může ale měnit i celé VOP

U vašich konkrétních dřívějších smluv mohou být VOP jiné. Spořitelny si ale ponechávají únikovou cestu ve formě možnosti změny VOP. Výjimkou je Wüstenrot, která jako jediná spořitelna nemůže VOP změnit. Nové VOP se totiž podle přesného znění ve VOP z 2. ledna 2015 nevztahují na smlouvy uzavřené před dnem účinnosti.

ČMSS se nové VOP nevztahují na smlouvy uzavřené před dnem splatnosti, nechává si ovšem pootevřené dveře v podobě možné dohody: „Stavební spořitelna může s účastníkem, který uzavřel smlouvu před dnem účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, písemně dohodnout, že smlouva o stavebním spoření, smlouva o úvěru a/nebo jiná smlouva se bude řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a tarifní variantou sjednanou při změně smlouvy o stavebním spoření.“

Modrá pyramida může změny navrhovat, jak se jí zlíbí, „pokud nebude podstatným způsobem měnit povahu a principy stavebního spoření“. MPSS změny oznámí 3 měsíce před dnem účinnosti nových VOP. Klient pak má jeden měsíc na přijetí nových VOP. Pokud klient s navrhovanou změnou nesouhlasí, musí smlouvu o stavebním spoření vypovědět.

Formulace v podmínkách RSTS o změně VOP je komplikovanější než u MPSS, ale závěr je stejný. RSTS může navrhnout změnu a klient v případě nesouhlasu musí vypovědět smlouvu o stavebním spoření.

Buřinka musí změnu VOP oznámil alespoň dva měsíce před dnem účinnosti. Pokud se vám změna nelíbí, tak vám nezbývá než vypovědět smlouvu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Udržitelné stavebnictví? Budoucnost je v podhoubí

Podhoubí je materiál, ze kterého se dá vyrobit plno věcí. Například květináče, akustické panely nebo různé obaly. Mycelium neboli podhoubí však v sobě skýtá další možnosti. Například pro obor udržitelného stavebnictví.

Text: Monika Lukešová

18. 05. 2023

Vláda diskutuje zrušení podpory stavebního spoření. Podle AČSS by to na obyvatelstvo mělo velmi nepříjemné dopady

Stavební spoření je v Česku velmi oblíbeným finančním produktem. Aktuálně jej využívají více než tři miliony klientů. Nyní je v rámci hledání úspor ve státním rozpočtu vážným kandidátem na „odstřel“. Zeptali jsme se proto tajemníka Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Jiřího Šedivého, jaké dopady by mělo zrušení státní podpory po 30 letech na stavební spoření.

Text: Milan Vodička

Foto: AČSS

17. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *