Úterý 18. května. Svátek má Nataša.

Kdy může pronajímatel vypovědět nájem s okamžitou platností?

Zbyněk Drobiš

Občanský zákoník opravňuje pronajímatele v některých případech k učinění výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby, pokud nájemce porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti. Jakým způsobem občanský zákoník vymezuje uvedené právo pronajímatele?

Výpověď z nájmu bytu učiněná pronajímatelem musí splňovat zákonné náležitosti, a to k ochraně práv nájemce jakožto zákonem považovanou slabší smluvní stranu. Jaké náležitosti výpovědi nájmu bytu stanovuje nový občanský zákoník, čtěte v článku „Z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu“.

Právo okamžité výpovědi

Občanský zákoník stanovuje, že pronajímatel má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, a zároveň požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Občanský zákoník však vymezuje uvedené právo pronajímatele k okamžité výpovědi nájmu z bytu pouze pro zvlášť závažné porušení povinností nájemcem, kdy porušení zasahuje podstatně a intenzivně do práv pronajímatele.

Kdy může být okamžitá výpověď uplatněna

Právo pronajímatele k učinění výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby může být uplatněno, zejména nezaplatil-li nájemce nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li nájemce byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Každý případ sporu o platnost či neplatnost udělené výpovědi bude individuální a bude záležet na okolnostemch konkrétního případu.

Povinnost pronajímatele

Občanský zákoník přímo vymezuje povinnost pronajímatele, aby ve výpovědi uvedl, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti a rovněž před doručením výpovědi vyzval nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav. Pokud tak pronajímatel neučiní, k výpovědi se nepřihlíží, což je jistá zákonná sankce pronajímatele, že se nepokusil vyřešit spor s nájemcem smírnou cestou.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě obdobného sporu konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Pronajímáte byt/byty?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *