Pondělí 10. května. Svátek má Blažena.

Jak správně vypovědět nájemníka z bytu

Zbyněk Drobiš

Výpověď z nájmu bytu učiněná pronajímatelem musí splňovat zákonné náležitosti, a to k ochraně práv nájemce jakožto zákonem považovanou slabší smluvní stranu. Jaké náležitosti výpovědi nájmu bytu stanovuje nový občanský zákoník?

Úprava nájemních vztahů doznala podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku. Jaké jsou výpovědní důvody pronajímatele ke skončení nájmu bytu uzavřeného na dobu určitou i neurčitou? Čtěte v článku „Z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu“.

Výpověď musí mít písemnou formu

Občanský zákoník stanovuje, že výpověď nájmu z bytu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně, kdy výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

Výpověď je jednostranné právní jednání směřující k ukončení nájemního vztahu k bytu, musí být učiněna v písemné formě a musí dojít druhé straně, tedy nájemci. Důvod výpovědi musí být pronajímatelem vymezen určitým a nezaměnitelným způsobem.

Jaké výpovědní důvody pronajímatele se vztahují k nájmu bytu pouze na dobu neurčitou? Více se dočtete v článku „Kdy lze vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou“.

Poučovací povinnost

Občanský zákoník výslovně vymezuje povinnost pronajímatele, aby ve výpovědi z nájmu bytu bylo uvedeno poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Zákon však v současné době blíže nespecifikuje námitky nájemce z hlediska jejich obsahu, relevance a dalšího postupu pronajímatele při jejich uplatnění nájemcem. I přesto je pronajímatel povinen učinit takové poučení nájemce o možnosti podat námitky proti výpovědi k platnosti učiněné výpovědi z nájmu bytu.

Nový občanský zákoník vymezil nové ustanovení pro ochranu práv nájemce jakožto slabší smluvní strany. Lze platně sjednat smluvní pokutu v nájemní smlouvě ve prospěch pronajímatele? A na jaká zakázaná ujednání je třeba dávat pozor? Více se dočtete v článku „Zakázaná ujednání aneb Co vám v nájemní smlouvě neprojde“. 

Právní nejistota?

Vzhledem k absenci judikatury lze důrazně doporučit, aby poučení nájemce o možnosti soudního přezkumu výpovědi obsahovalo i poučení o lhůtě, ve které může nájemce podat návrhu soudu k přezkumu výpovědi. Nájemce má právo do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla, podat návrh soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi z nájmu bytu.

Problematika skončení nájmu bytu dle nového občanského zákoníku není jednoduchá. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Pronajímáte byt/byty?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *