EUR 24.380

USD 23.706

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.5 %

EUR 24.380

USD 23.706

Text: Karel Pučelík

23. 12. 2019

0 komentářů

Kritika nového stavebního zákona: proti jsou památkáři i samosprávy

 

Zbrusu nový návrh stavebního zákona bude za několik týdnů probírat česká vláda. Různé instituce mohou ministerstvu pro místní rozvoj zasílat připomínky.  Už dnes je jasné, že se najde i kritika nového stavebního zákona. Mezi ně patří i města a obce nebo památkáři, 


Developeři si nový návrh vesměs pochvalují. Podle řady z nich by mohl pomoci ukončit nedobrou bytovou situaci, která v současnosti trápí nejen hlavní město. Novinkou je hlavně zrychlení celého procesu, což je prezentováno jako největší deviza předlohy.
Nový stavební zákon, pokud by byl přijat v aktuální podobě, by ale měl i mnohé kritiky. S obavami vývoj sledují třeba památkáři. Podle nich by mohl oslabit pozici veřejného zájmu při procesu schvalování staveb.  „Pokud by byl zákon v tomto znění přijat, skutečně by došlo k výraznému omezení památkové péče a náš stát by rovněž porušil právně závazné mezinárodní úmluvy, jejichž posláním je ochrana a zachování kulturního dědictví. Zákon zrychluje stavební řízení na úkor veřejných zájmů – s kulturním dědictvím nelze zacházet jako s liniovými stavbami. Proces obnovy a restaurování památek je složitý a vyžaduje specifický přístup,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová.
„Nejvážnější problém spatřujeme ve stanoviscích orgánů památkové péče, které pro stavební úřady nově nebudou závazné, tudíž budou stavební úřady moci rozhodovat bez ohledu na zájmy památkové péče,“ vysvětlila Hartmanová.

Desetkrát ne stavebnímu zákonu

Deset důvodů, proč říci jasné ne novému stavebnímu zákonu, vydal například Svaz měst a obcí. „Co Svaz zásadně odmítá jsou tzv. institucionální změny, spočívající ve sjednocení úřadů i agend na ústřední úrovni. Součástí této úpravy je navrhována změna modelu výkonu státní správy, vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu a vytvoření tzv. Nejvyššího stavebního úřadu a územně plánovacího úřadu. Rekodifikace má proto z tohoto hlediska vést ke konstrukci nové dvoučlánkové soustavy tvořené z Nejvyššího stavebního úřadu (na ústřední úrovni) a krajských stavebních úřadů se sídlem v jednotlivých krajích a detašovanými pracovišti se sídlem v obcích s rozšířenou působností (na základní úrovni),“ uvedla tiková mluvčí Svazu města a obcí Alexandra Kocková.
„Upozorňujeme na nepřípustné oddálení výkonů státní správy občanům, ale zejména na nezanedbatelné riziko zhoršení situace při povolování staveb minimálně v mezidobí, než se ustálí nově zavedený systém. Domníváme se, že nebude zcela jednoduché nejen zajistit dostatečný počet odborných pracovníků, ale také prostorů a dalšího vybavení. Stejně tak má dojít k úpravě procesních postupů, které budou vyžadovat ustálení aplikační praxe,“ dodala Kocková s tím, že tyto důvody mohou povolování staveb paradoxně na nějakou dobu zastavit. Svaz upozorňuje také na nejasný dopad na státní rozpočet i na rozpočty samospráv.

Lze očekávat, že připomínek bude ještě více. Úřady a instituce mají na analýzu případných dopadů zákona a jejich oznámení ministerstvu čas do 23. prosince.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.28 Aktuální výše Hypoindexu

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%
Historie vývoje


Související články

Hypoteční sazby začínají být neúnosné i pro střední třídu

Očekávání otočení vývoje hypotečních sazeb se stále posouvá. Na počátku roku se hovořilo o tom, že by sazby mohly začít klesat na začátku roku 2023. Dnes se už hovoří spíše o jeho konci. Dopady zvyšujících se úrokových sazeb jsou samozřejmě vidět na vývoji splátek hypoték, které už dnes dosahují takových čísel, že i pro střední […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

03. 08. 2022

Rozvod a hypotéka: Vypořádání vnosu ze SJM

Platíte ze SJM hypotéku na byt ve výlučném vlastnictví manžela. Jaká máte při rozvodu práva?

Při rozvodu manželství dochází k vypořádání společného jmění manželů. Pokud ovšem manželé neuzavřeli manželskou smlouvu, kterou by upravili majetkový režim odlišně. Jestliže byly finanční prostředky ze společného jmění vynaloženy na výhradní majetek jednoho z manželů, musí se tyto finanční prostředky vypořádávat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu z ledna 2021 ale upřesňuje pravidla.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

27. 07. 2022

Vlastní bydlení se vyplácí i přes růst úrokových sazeb a inflace

Stále více rodin aktuálně stojí před rozhodnutím, jestli se pouštět do koupě vlastní nemovitosti i přes růst úrokových sazeb, které ke konci června ČNB zvýšila již na 7 procent. Tíživé situaci rodinného hospodaření nepřidává ani inflace, která se pohybuje již kolem 17 %. Díky celorepublikovému růstu cen nemovitostí je ale stále zajímavé investovat do vlastního […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

15. 07. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.