Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

Nájemní vztahy: Obnovení nájmu bytu po jeho skončení

Zbyněk Drobiš

Nový občanský zákoník obsahuje ustanovení o automatickém obnovení nájmu bytu po jeho skončení. Jakým způsobem obnovení nájmu bytu zákon upravuje?

Úprava nájemních vztahů doznala podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku. Jaké jsou výpovědní důvody pronajímatele ke skončení nájmu bytu uzavřeného na dobu určitou i neurčitou: „Z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu“.

Zákonné ustanovení

Nový občanský zákoník stanovuje, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Rovněž je stanoveno, že výzva k opuštění bytu vyžaduje písemnou formu.

Jaké výpovědní důvody pronajímatele se vztahují k nájmu bytu pouze na dobu neurčitou? Více se dočtete v článku „Kdy lze vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou“.

Účel úpravy

Uvedené ustanovení o obnovení nájmu bytu se bude vztahovat nejčastěji na situace, kdy byl mezi pronajímatelem a nájemcem sjednán nájem bytu na dobu určitou. Následně doba sjednaného nájmu bytu uplyne, nájemce však pokračuje v užívání bytu a pronajímatel tuto skutečnost mlčky přejde (písemně nevyzve nájemce k opuštění bytu) po dobu alespoň tří měsíců. Nájem bytu se tak automaticky obnoví na tutéž dobu, na kterou byl dříve sjednán, nejvýše na dobu dvou let.

Zákonné ustanovení o obnovení nájmu bytu se může vztahovat i na případ skončení nájmu bytu výpovědí, kdy je však pronajímatel nečinný po uplynutí výpovědní doby. Pronajímatel by měl zaslat písemnou výzvu k opuštění bytu prokazatelnou formou tak, aby v případném sporu unesl důkazní břemeno o zaslání této výzvy nájemci.

Nový občanský zákoník vymezil nové ustanovení pro ochranu práv nájemce jakožto slabší smluvní strany. Lze platně sjednat smluvní pokutu v nájemní smlouvě ve prospěch pronajímatele? A na jaká zakázaná ujednání je třeba dávat pozor? Více se dočtete v článku „Zakázaná ujednání aneb Co vám v nájemní smlouvě neprojde“. 

Sankce za nedostatečnou aktivitu

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku uvádí, že dané ustanovení je určitou sankcí za nedostatečnou aktivitu pronajímatele, přičemž tříměsíční lhůta je dostatečně dlouhá k jednání pronajímatele. Jedná se o promítnutí zásady „právo náleží bdělým“.

V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Pronajímáte byt/byty?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *