EUR 24.750

USD 22.855

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.750

USD 22.855

Text: Zbyněk Drobiš

27. 05. 2016

0 komentářů

Nájemní vztahy: Obnovení nájmu bytu po jeho skončení

 


 

Úprava nájemních vztahů doznala podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku. Jaké jsou výpovědní důvody pronajímatele ke skončení nájmu bytu uzavřeného na dobu určitou i neurčitou: „Z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu“.

Zákonné ustanovení

Nový občanský zákoník stanovuje, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Rovněž je stanoveno, že výzva k opuštění bytu vyžaduje písemnou formu.

Jaké výpovědní důvody pronajímatele se vztahují k nájmu bytu pouze na dobu neurčitou? Více se dočtete v článku „Kdy lze vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou“.

Účel úpravy

Uvedené ustanovení o obnovení nájmu bytu se bude vztahovat nejčastěji na situace, kdy byl mezi pronajímatelem a nájemcem sjednán nájem bytu na dobu určitou. Následně doba sjednaného nájmu bytu uplyne, nájemce však pokračuje v užívání bytu a pronajímatel tuto skutečnost mlčky přejde (písemně nevyzve nájemce k opuštění bytu) po dobu alespoň tří měsíců. Nájem bytu se tak automaticky obnoví na tutéž dobu, na kterou byl dříve sjednán, nejvýše na dobu dvou let.

Zákonné ustanovení o obnovení nájmu bytu se může vztahovat i na případ skončení nájmu bytu výpovědí, kdy je však pronajímatel nečinný po uplynutí výpovědní doby. Pronajímatel by měl zaslat písemnou výzvu k opuštění bytu prokazatelnou formou tak, aby v případném sporu unesl důkazní břemeno o zaslání této výzvy nájemci.

REKLAMA

Nový občanský zákoník vymezil nové ustanovení pro ochranu práv nájemce jakožto slabší smluvní strany. Lze platně sjednat smluvní pokutu v nájemní smlouvě ve prospěch pronajímatele? A na jaká zakázaná ujednání je třeba dávat pozor? Více se dočtete v článku „Zakázaná ujednání aneb Co vám v nájemní smlouvě neprojde“. 

Sankce za nedostatečnou aktivitu

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku uvádí, že dané ustanovení je určitou sankcí za nedostatečnou aktivitu pronajímatele, přičemž tříměsíční lhůta je dostatečně dlouhá k jednání pronajímatele. Jedná se o promítnutí zásady „právo náleží bdělým“.

V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

Nájmy rostly pomaleji, než se čekalo

Zajímavá zpráva přichází pro všechny domácnosti mířící do nájmů. Jejich aktuální růst je výrazně nižší, než jaký předpokládaly prognózy ze začátku roku. A to přesto, že poptávka nepřestává být rekordní. Například v Praze se pohybuje kolem 45 zájemců na jeden byt, v Brně kolem 20 zájemců. Pražské ceny se nyní pohybují na úrovni 359 korun za metr […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 05. 2024

Investice do nájemních rezidenčních projektů zaznamenávají v Česku boom

V roce 2023 se v Česku do komerčních nemovitostí investovalo celkem 1290 milionů eur, investice do nájemního bydlení činily 167 milionů eur, což je třikrát více než v roce předchozím. Vzrostl také podíl tohoto segmentu na celkovém objemu investic do komerčních nemovitostí. Zatímco v minulosti (s výjimkou roku 2020) šlo maximálně o 3,3 %, loni to bylo 13 %.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

19. 04. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *