EUR 25.335

USD 23.337

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.335

USD 23.337

Opustit stavební spořitelnu se může prodražit

 


 

Před uplynutím zákonné lhůty si připlatíte

Vypovězení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté vázací lhůty se může prodražit. O naspořené peníze a „výhodné“ úroky z vkladů sice nepřijdete, ale nebude vám vyplacena státní podpora. Stavební spořitelna vám navíc za předčasný výběr vkladů naúčtuje mastný poplatek.  

Českomoravská stavební spořitelna (Liška, ČMSS) si účtuje za výpověď bez souvisejícího meziúvěru 0,5 procenta z cílové částky, minimálně však 2 000 korun. Ještě do konce června letošního roku byla přitom výše minimální poplatku o tisíc korun nižší.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) si podle sazebníku účtuje jedno procento z cílové částky za: „Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté doby od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 včetně nebo doby 6 let od posledního nakládání s naspořenou částkou (pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 včetně v době do 5 let od uzavření smlouvy nebo posledního nakládání s naspořenou částkou).“

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) rozlišuje poplatek podle zůstatku na účtě klienta. Je-li zůstatek před uplynutím vázací doby nižší nebo stejný jako sjednaná cílová částka, zaplatí klient jedno procento z cílové částky, minimálně však 500 korun. Pokud klient přespoří a chce vypovědět smlouvu do šesti let od uzavření, zaplatí podle sazebníku: „1,00 % z cílové částky, min. 500 Kč,  4,00 % z rozdílu mezi zůstatkem na účtu klienta zaokrouhleného na celé tisíce korun českých nahoru a sjednanou cílovou částkou, 1,00 % z navýšení cílové částky realizovaného bankou.“

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka, SSČS)  umožňuje klientům vypovědět smlouvu kdykoliv a bez udání důvodů, pokud ještě nebyla uzavřena úvěrová smlouva. Za ukončení smlouvy před uplynutím zákonné lhůty si Buřinka účtuje 0,5 procenta z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013 a jedno procento z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 6. 2013. 

REKLAMA

U Wüstenrot – stavební spořitelny můžete vypovědět smlouvu také kdykoliv bez udání důvodů, v případě, že nemáte zřízen související úvěr. Do šesti let od uzavření smlouvy o stavebním spoření vám ale naúčtuje poplatek za odchod ve výši 0,9 procenta z cílové částky.

Uplynulo šest let a úvěr nepotřebujete?

Stavební spoření si spousta lidí pořizuje, pokud si chce ukládat peníze s minimálním rizikem, a to i za cenu nízkých výnosů. Už od začátku přitom většina lidí nemá vůbec v úmyslu vzít si úvěr ze stavebního spoření. Po šesti letech proto smlouvu vypoví a inkasuje naspořené zúročené peníze společně se státní podporou. Bez souvisejícího úvěru může klient smlouvu po šesti letech vypovědět kdykoliv.

Stavební spořitelny výpověď po uplynutí šestileté vázací lhůty akceptují a účastníkovi nebrání odejít. Výpovědní lhůta činí tři měsíce začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Klient může požádat o zkrácení výpovědní lhůty. RSTS kratší výpověď umožňuje pouze v odůvodněných případech. RSTS má právo určit termín výpovědi a za zkrácenou výpověď si poplatek neúčtuje.

REKLAMA

Liška kratší výpovědní lhůtu ve svých Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) také umožňuje zdarma, ale pouze v některých případech: „Na základě písemné žádosti účastníka může stavební spořitelna v odůvodněných případech, zejména pokud účastník uzavírá následnou smlouvu o stavebním spoření,výpovědní lhůtu zkrátit. V takovém případě přísluší stavební spořitelně určit termín,ke kterému bude smluvní vztah ukončen.“

Modrá pyramida si tuto službu zpoplatňuje jedním procentem z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření.

Wüstenrot ani Buřinka zkrácenou výpovědní lhůtu ve svých VOP neupravují.

Výpověď vám peníze k určitému datu nezaručí

Klient si na své peníze musí u většiny stavebních spořitelen počkat ještě několik dní po skončení výpovědní lhůty. Ale například Wüstenrot – stavební spořitelna zasílá zůstatek účtu do posledního dne výpovědní lhůty.

REKLAMA

Výplata vkladů se ale může protáhnout, pokud na výplatu úspor ze stavebního spoření u ukončených smluv nestačí fond stavebního spoření. Fond stavebního spoření je definován například ve VOP Lišky: „Fond stavebního spoření tvoří vklady účastníků, připsané úroky z těchto vkladů, státní podpora a úroky z ní, umořovací splátky úvěrů a další zdroje přijaté stavební spořitelnou za účelem zvýšení částky určené pro přidělení cílových částek.“

U RSTS nesmí vyplácené prostředky překročit jednu třetinu fondu stavebního spoření. „Pokud požadavky klientů na vyplacení peněžních prostředků u ukončených smluv o stavebním spoření převýší třetinu prostředků určených pro přidělení cílové částky, budou tyto prostředky vyplaceny v pořadí ukončení smluv o stavebním spoření a podle volných prostředků ve Fondu stavebního spoření.“ Stejný limit rozdílu mezi vklady a úvěry má ve VOP stanovený také Liška a Wüstenrot.  

Modrá pyramida má hranice pro pozdržení výplaty vkladů podle VOP o něco vyšší: „Pokud nároky Účastníků na výplatu zůstatků na účtu z vypovězených Smluv převýší ¼ všech prostředků, které má MPSS k dispozici, budou tyto nároky postupně vyrovnány v pořadí pořadí došlých výpovědí.“

Buřinka si ustanovení o fondu stavebního spoření do svých VOP jako jediná nedala. Pravděpodobnost, že by ale tohoto ustanovení stavební spořitelny využily, je poměrně malá. Poškodilo by to především jejich jméno a pověst. V dnešní době velmi levných zdrojů se jim proto spíše vyplatí získat zdroje financování například na finančním trhu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Udržitelné stavebnictví? Budoucnost je v podhoubí

Podhoubí je materiál, ze kterého se dá vyrobit plno věcí. Například květináče, akustické panely nebo různé obaly. Mycelium neboli podhoubí však v sobě skýtá další možnosti. Například pro obor udržitelného stavebnictví.

Text: Monika Lukešová

18. 05. 2023

Vláda diskutuje zrušení podpory stavebního spoření. Podle AČSS by to na obyvatelstvo mělo velmi nepříjemné dopady

Stavební spoření je v Česku velmi oblíbeným finančním produktem. Aktuálně jej využívají více než tři miliony klientů. Nyní je v rámci hledání úspor ve státním rozpočtu vážným kandidátem na „odstřel“. Zeptali jsme se proto tajemníka Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Jiřího Šedivého, jaké dopady by mělo zrušení státní podpory po 30 letech na stavební spoření.

Text: Milan Vodička

Foto: AČSS

17. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *