Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Pojištění (nejen) domácnosti – nutnost, nebo rozmar?

Vloupání do bytu

David Krůta

Přichází jaro a mnozí sčítají škody po zimních přívalech sněhu. Poničené okapy nebo střechy pod nápory těžkého a mokrého sněhu mnohdy nejsou výjimkou. Jaro s sebou pro změnu přináší riziko povodní a záplav. Jak se nejúčinněji bránit škodám? Nejlépe pojištěním.

Naše domácnosti ohrožují i jiné nebezpečí – požáry způsobené vadnou elektronikou, prasklé vodovodní přípojky a podobně. Ohrožený je ale i náš další majetek – auto nebo chata.

„Nám se to stát nemůže“

Také si to často říkáte? Ta pravděpodobnost je přece malá, nám se to stát nemůže. Nenechte se mýlit. Dříve nebo později se s menší či větší pohromou setká každá domácnost. Výčet toho, co se může přihodit, je opravdu rozmanitý. A nebavíme se pouze o drobnostech.

Prasklá vodovodní hadice od pračky, spálená rychlovarná konvice nebo vzplanutí vánočních světýlek může být nepříjemná zkušenost. Domácnost můžou potkat ale i mnohem závažnější pohromy. Krupobití, blesková povodeň, orkán. Tyto pohromy sice nejsou na denním pořádku, ale pokud přijdou, zůstávají po nich velké škody.

Pozor na vloupání

Ještě jedno riziko jsme nezmínili – vloupání. Například za první čtvrtletí roku 2016 došlo k více jak 2150 případům vloupání do nemovitostí. Nejčastější jsou vloupání v období letních měsíců, kdy pachatelům nahrává do karet nepřítomnost majitelů nemovitostí. Většina nepřítomných často odpočívá na dovolené, zatímco zloději plení jejich obydlí.

Průměrná škoda při těchto vloupáních je okolo 55 000 Kč. Nebavíme se pouze o odcizeném majetku, ale i o škodě na vstupních dveřích, oknech a dalších prvcích, které zloději při vloupání poškodí nebo úmyslně rozbijí.

Pokud nemáte jistotu, jak moc jste ohroženi vloupáním, doporučujeme nahlédnout na server Mapakriminality.cz. Získáte tam přehledné informace o všech kriminálních deliktech, které se týkají vašeho bydliště. Pro ukázku jsem vybral statistiku vloupání do nemovitostí za poslední tři roky. Čím červenější barva, tím vyšší počet vloupání do nemovitostí.

Obrázek 1: Mapa četnosti vloupání do nemovitostí

Četnost vloupání do nemovitostí

Zdroj: Mapakriminality.cz

Nebezpečí vykradení bytu je velmi reálné. Vždyť každý měsíc je evidováno přes 500 případů vloupání do nemovitostí.

Na Obrázku 2 je znázorněn přehled vloupání do rekreačních objektů. Opět čím červenější barva, tím vyšší počet vloupání. Povšimněte si, jak se více rozmáhá vloupání do rekreačních objektů v horských oblastech. Měsíčně je takto „navštíveno“ v průměru přes 150 chat.

Obrázek 2: Mapa četnosti vloupání do rekreačních objektů

Četnost vloupání do rekreačních objektů

Zdroj: Mapakriminality.cz

Přírodní živly běsní

Silné přívaly sněhu nebo bleskové povodně nejsou častým jevem, ale pokud nás zasáhnou, zůstávají po nich obrovské škody.

V Tabulce 1 je přehled největších přírodních katastrof z pohledu hmotných škod, které zasáhly ČR od roku 1997. Vévodí jim samozřejmě srpnové povodně z roku 2002. Ale každého bez výjimky může někdy zasáhnout i krupobití, podobné tomu z roku 2010, které si jen u České pojišťovny vyžádalo přes 12 000 pojistných událostí za více než 600 milionů korun. Pro porovnání – to vychází v průměru přes 50 000 Kč na jednu poškozenou osobu.

A ruku na srdce – máte k dispozici volných 50 000 Kč na opravu poškozené střechy, fasády nebo třeba skleníku?

Tabulka 1: Přehled největších přírodních katastrof v ČR od roku 1997

období událost počet pojistných událostí výše škody vyplacená ČP výše škody (celkově)
červenec 1997 povodeň (Morava) 90 000 5 000 000 000 Kč 63 000 000 000 Kč
srpen 2002 povodeň (ČR) 53 000 9 000 000 000 Kč 73 300 000 000 Kč
leden 2007 orkán Kyril 43 000 827 000 000 Kč 5 000 000 000 Kč
březen 2008 vichřice Emma 18 500 500 000 000 Kč 1 000 000 000 Kč
leden-březen 2010 sníh 24 000 438 000 000 Kč 950 000 000 Kč
květen 2010 povodeň 18 000 1 000 000 000 Kč 15 200 000 000 Kč
srpen 2010 krupobití 12 000 600 000 000 Kč 1 000 000 000 Kč
Tabulka zobrazuje pojistné události a výši škody evidované Českou pojišťovnou

Pojištěno

Pojištění domácnosti nebo nemovitosti (což není jedno a totéž) je velice rozumným krokem k zajištění spokojenosti a životního standardu. Pojištění (čehokoliv – od auta, přes nemovitost, domácnost až po zdraví či život) má nahradit vzniklou škodu. Proto je velice důležité, jak si pojištění sjednáte.

Možná je ve vašem okolí někdo, kdo má negativní zkušenost s pojišťovnou nebo konkrétním pojištěním. Věřte, že ten, kdo si sjedná kvalitní pojištění na doporučenou cenu a věnuje pozornost celé pojistné smlouvě, nemůže být zklamán.

Podpojištění a přepojištění

Mnoho lidí nerado řeší úřední záležitosti. Časem se pak dostávají do paradoxní situace. Pojistí si třeba nemovitost v hodnotě 3 milionů korun. Následně několik let pojistnou smlouvu neřeší a výše pojištění je stále 3 miliony korun. Nemovitost ale časem roste na hodnotě.

Najednou přijde požár – a ejhle. Výše škody 4 miliony korun a pojišťovna vyplatí na základě podkladů a výše splátek pojištění třeba jen 2,5 milionu korun. Rázem chybí 1,5 milionu korun, abyste mohli svůj dům opravit. Této situaci se říká podpojištění. Měsíčně sice ušetříte na splátkách pojistného, ale v případě jakékoliv škodné události nejste kryti v plné míře.

Naopak pokud je hodnota nemovitosti 3 miliony korun a sjednané pojištění má výši třeba 5 milionů korun, dochází k situaci, která se označuje jako přepojištění. Zbytečně platíte vysoké platby za pojištění, ale v případě škodné události pojišťovna nezaplatí vyšší odškodné, než je odhadní cena nemovitosti.

Jak se těmto dvěma situacím vyvarovat? Nejlépe uděláte, pokud se svěříte do rukou ověřeného a kvalitního finančního poradce, a pokud budete svoji pojistnou smlouvu pravidelně revidovat, aby byly pojistné částky neustále aktuální. Ideální je smlouvu nechat zkontrolovat každý rok.

Katalog produktů

Pojištění nemovitosti je něco jiného než pojištění domácnosti. Stejně tak pojištění před povodní neochrání od záplav. Důležité je správně formulovat okolnosti, na které chcete být pojištěni. Stejně tak pojištění proti vandalismu neochrání před krádeží a naopak.

Tabulka 2: Příklady nejrozšířenějších pojistných rizik v ČR

rizika pojišťovaná v nejnižším základu rizika pojišťovaná ve standardu rizika pojišťovaná v nadstandardu
·     požár

·     výbuch

·     úder blesku

·     pád letadla

·     vichřice, krupobití

·     voda z vodovodního zařízení

·     krádež vloupáním, loupež

·     imploze

·     všechny předešlé

·     loupežné přepadení

·     povodeň, záplava

·     sesuv hornin, zemin, lavin

·     tíha sněhu

·     pád stromů, stožárů a jiných předmětů

·     náraz vozidla

·     mráz (na vodovodu a topném systému)

·     zemětřesení

 

·     všechny předešlé

·     rázová vlna nadzvukových letadel

·     znečištění kouřem

·     vystoupnutí vody z odpadního potrubí

·     přepětí

·     vandalismus

·     rozbití skla (nepojištěným nebezpečím)

·     voda z akvária

·     vniknutí atmosférických srážek

·     podpětí

·     porucha chladícího zařízení

·     chybná funkce sprinklerového zařízení

Máte-li nemovitost, nebo jste naopak v nájmu v cizím bytě, věnujte přemýšlení o pojištění ještě nějaký čas. Možná, že si ušetříte sjednáním vhodného pojištění mnoho vrásek a starostí v následujících letech.

Anketa: Máte pojištěnou domácnost?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *