EUR 25.330

USD 23.428

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.330

USD 23.428

Stavební spořitelny se poučily

 


 

Jednostranně a bez udání důvodu

Všechny stavební spořitelny do jedné si ve svých Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) nechávají možnost jednostranně vypovědět smlouvu o stavebním spoření bez udání důvodu. Odlišují se pouze tím, ve kterém momentě k takovému kroku mohou přistoupit. 

K nejméně přísným stavebním spořitelnám patří v tomto ohledu Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška), Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) a Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka). Tyto spořitelny si ve VOP nechávají možnost jednostranně vypovědět smlouvu bezdůvodně po uplynutí šestileté vázací lhůty, pokud zároveň klient nepřijme přidělení cílové částky.

Buřinka ve svých VOP konkrétně uvádí: „V případě, že uplynulo šest let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a Vy nepřijmete nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.“

MPSS může navíc vypovědět smlouvu o stavebním spoření po šesti letech i v případě, že klient přijme přidělení cílové částky, ale nedodá požadované podklady, a to ve lhůtě dvanácti měsíců od přijetí přidělení cílové částky.

O něco přísnější je Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS), která podle VOP „má právo vypovědět smlouvu o stavebním spoření i bez uvedení důvodu po uplynutí doby stanovené zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory.“ Smlouvu tedy může RSTS vypovědět po šesti letech, klient ani nemusí do té doby splnit podmínky pro přidělení úvěru. Pro klienty, kteří si vybírají stavební spoření spíše jako úsporný prostředek a nemají v úmyslu o úvěr žádat, tato podmínka příliš nemění. Často si nastavují nižší cílové částky, po šesti letech nárok na úvěr stejně mají. Lidé, kteří s úvěrem počítají, by si měli na tuto podmínku dát pozor.

REKLAMA

Wüstenrot – stavební spořitelna může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodů. Výjimkou je situace, kdy již byla uzavřena úvěrová smlouva nebo smlouva o překlenovacím úvěru. VOP Wüstenrot už ale neřeší nárok na státní podporu v případě, že vypoví smlouvu během šestileté vázací lhůty. Klient tedy může přijít nejen o smlouvu o stavebním spoření ihned po jejím uzavření, ale také o veškeré zaplacené poplatky za uzavření smlouvy. Ve VOP Wüstenrotu přímo stojí: „Již zaplacená část úhrady za uzavření smlouvy se účastníkovi nevrací.“ Netýká se ovšem případu odstoupení od smlouvy, v takovém případě spořitelna zaplacené úhrady vrátí.

Neplatíte, končíte

Výpověď si můžete vysloužit krátce po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Pokud nezaplatíte poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, může vám stavební spořitelna smlouvu vypovědět. Lhůtu dávají stavební spořitelny různou. U Lišky je to do tří měsíců od uzavření smlouvy, u MPSS a Wüstenrot do čtyř měsíců, u Buřinky do dvou měsíců. RSTS ukládá klientovi pouze povinnost zaplatit úhradu za uzavření smlouvy, o výpovědi při nezaplacení již v podmínkách není ani zmínka.

Klienti se mohou dostat do prodlení také s placením vkladů. Stavební spořitelny jsou ke svým klientům v tomto ohledu více či méně shovívavé. MPSS vypoví smlouvu, má-li klient zpoždění více než šesti minimálních měsíčních vkladů včetně zápočtu mimořádných vkladů. Liška vyčkává dvanáct měsíců, než zašle výpověď smlouvy. Buřinka podle VOP vypoví smlouvu, „pokud jste v prodlení s úhradou vkladu sjednaného ve smlouvě o stavebním spoření po dobu více než šesti měsíců.“

Wüstenrot a RSTS žádnou lhůtu ve VOP stanovenou nemá. „Wüstenrot může smlouvu písemně vypovědět v případě, že účastník neukládá vklady ve výši a periodicitě, ke které se ve smlouvě zavázal.“

REKLAMA

RSTS má právo vypovědět smlouvu podle VOP, „pokud některý závazek, dluh nebo povinnost vyplývající ze smlouvy o úvěru nebo těchto Všeobecných podmínek nebude řádně a včas klientem splněn.“ Mezi povinnosti klienta RSTS patří mimo jiné i „ukládat vklady ve výši sjednané ve smlouvě o stavebním spoření, a to až do splnění podmínek pro přidělení cílové částky nebo do ukončení smluvního vztahu.“

Přespoříte, odcházíte

Při překročení cílové částky, takzvaném přespoření, má stavební spořitelna smlouvu vypovědět. Liška vám při přespoření smlouvu vypoví a přespořený zůstatek ani neúročí. Buřinka vás na přespoření alespoň nejprve písemně upozorní. Wüstenrot může smlouvu vypovědět již u platby, která by vedla k přespoření. U RSTS je přespoření důvodem k výpovědi ještě před koncem šestileté vázací doby.

Přespořením u MPSS dává klient výslovný souhlas s navýšením cílové částky. Stavební spořitelna si pak naúčtuje poplatek jedno procento z navyšované částky, maximálně 10 tisíc korun. MPSS si ale také u přespořené smlouvy nechává právo výpovědi.

Zákon, úpadek či exekuce

Kromě porušování povinností stanovených právním předpisem a vyplývajících z VOP si u některých stavebních spořitelen vysloužíte výpověď také v případě úpadku či exekuce. Poškodit dobré jméno nebo se dotknout oprávněných zájmů stavební spořitelny se nevyplatí u Buřinky. 

Obecně se výpovědní lhůta shoduje s výpovědí klienta a činí tři měsíce. Začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Ne všechny stavební spořitelny sice mohou vypovědět smlouvu kdykoliv stejně jako Wüstenrot, ale MPSS, SSČS a RSTS umožňují změnit VOP podle potřeby. Podobné ustanovení si tak do podmínek mohou vložit. Pokud klient s novými VOP nebude souhlasit, musí smlouvu sám vypovědět. Jediná Liška neumožňuje nejen vypovědět smlouvu kdykoliv, ale ani měnit VOP u dříve uzavřených smluv.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Udržitelné stavebnictví? Budoucnost je v podhoubí

Podhoubí je materiál, ze kterého se dá vyrobit plno věcí. Například květináče, akustické panely nebo různé obaly. Mycelium neboli podhoubí však v sobě skýtá další možnosti. Například pro obor udržitelného stavebnictví.

Text: Monika Lukešová

18. 05. 2023

srážky ze mzdy 2023

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

Na konci loňského roku schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR novelizaci nařízení o nezabavitelných částkách. Od lednové výplaty budou exekuční srážky ze mzdy počítány opět jinak. Kolik dlužníkovi zbyde?

Text: Veronika Hejná

04. 01. 2023

Lidé v bytech si měsíčně připlatí tisíce, teplotu u nich nikdo kontrolovat nemůže

Nadcházející topná sezóna bude pro české domácnosti finančně náročnější než ty předchozí. Členům společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) se kromě nákladů na služby spojené s užíváním bytů, jako jsou teplo, teplá a studená voda, úklid, či osvětlení společných prostor, mohou navíc zvednou také dlouhodobé zálohy na opravy, tzv. fond oprav. To vše může […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *