Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

Úvěrový registr strašák pro klienty

scarecrow-strašák

Jana Zámečníková

Nový zákon o úvěru dal klientům právo na závaznou nabídku úvěru, kterou banky nesmí měnit po 14 dní. Závazná nabídka je ovšem svázaná se záznamem v úvěrovém registru. Více úvěrů jde však ruku v ruce s nižší bonitou klienta. Jak banky řeší situaci, kdy si klient vyžádá závaznou nabídku od více bank?

Neposouzení bonity klienta se bankám podle nového zákona o spotřebitelském úvěru nemusí vyplatit. Pokud se klient dostane do finančních potíží během tří let od poskytnutí úvěru, může se úvěr stát neplatným. Spotřebitel nemusí platit žádný úrok a jistinu splatí podle svých možností. Banky jsou proto opatrnější než kdy předtím.

Není úvěr jako úvěr

Banky posuzují každého klienta individuálně a k záznamům v Bankovním registru klientských informací (BRKI) přistupují odlišně. Nezávaznou nabídku poskytne klientovi každá banka, ovšem pro poskytnutí závazné nabídky a posouzení bonity se jejich přístup liší. Záleží také na druhu úvěru, o který klient žádá.

U žádostí o úvěrové produkty vždy platí, že každý obchodní případ posuzujeme individuálně, především pak schopnost klienta plnit závazky vůči bance. Pokud klient požádá o závaznou nabídku úvěru u více bank, rozlišujeme, o jaký druh úvěru se jedná. U hypoték, vzhledem k jejich způsobu zajištění, nemusí tento fakt klienta při žádosti omezit. V případě spotřebitelského úvěru se naopak může jednat skutečnost limitující bonitu žadatele,“ vysvětluje Michal Teubner z Komerční banky.

Řešení se však dá najít i u spotřebitelských úvěrů. „Vzniklé žádosti o úvěr, tedy rozpracované závazné nabídky, bereme při posuzování klienta v potaz. Dle zákona a pravidel zodpovědného úvěrování nesmíme a nechceme klienta předlužit. Situaci klienta vidíme v systémech a jsme schopni klientovi situaci vysvětlit a dohodnout se s ním na řešení vzniklé situace,“ ujišťuje Veronika Benešová, manažerka nezajištěných úvěrů České spořitelny.

Bez bonity ani ránu

Do registru se informace o úvěru zapisuje v okamžiku, kdy dá klient svolení ke zpracování žádosti o úvěr. Více závazných nabídek úvěru tak snižuje bonitu zájemce, proto některé banky vyžadují ještě před poskytnutím závazné nabídky prohlášení klienta o zrušení ostatních žádostí, aby jeho schopnost splácet mohly posoudit. „Pokud chce naši závaznou nabídku hypotéky, potřebujeme buď jeho čestné prohlášení, že dřívější žádost ukončil, nebo potvrzení o ukončení od dané banky,“ říká Zdeněk Kovář z Fio banky.

„Splátky z úvěrů ve stavu žádosti jsou započítány do výdajů klienta jako by byly schváleny. Pokud tedy klient žádal o úvěr u více bank, lze tyto žádosti vyjmout z kalkulace bonity po prohlášení klienta, že žádost o úvěr v jiné bance zruší. Jako podmínka čerpání hypotečního úvěru je pak ukončení žádosti v registru, případně doložení odvolání žádosti potvrzením o odvolání vydaném bankou,“ vysvětluje Alena Nováková, tisková mluvčí Expobank CZ.

Některé banky jsou shovívavější a přestože v registru vidí, že klient žádá o hypoteční úvěr u více bank, nabídku mu poskytnou. „Každý poskytovatel zachází s registry po svém. My s alternativou, kdy spotřebitel testuje více poskytovatelů a vybírá si, samozřejmě počítáme. Spotřebitele nijak neznevýhodňujeme,“ říká Markéta Dvořáčková z Equabank.

Klienta upozorníme, že má v registru informaci o tom, že zažádal o úvěr u jiné banky. Dále s ním však jednáme. Posléze pak zahrnujeme do smlouvy jako jednu z podmínek čerpání potvrzení od bank, u kterých tento záznam vznikl, že u nich klient tento úvěr nečerpá,“ říká tisková mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková.

Klienti si ovšem podle manažera hypoték České spořitelny Karla Chábka vyžádají závazné nabídky od více bank jen zřídka: „Obvykle klient podává závaznou žádost o hypotéku až v momentu, kdy je již rozhodnutý pro konkrétní banku. Pokud podá více žádostí, pak je nutné před finálním podpisem smlouvy u jedné z bank doložit zrušení případných dalších závazných žádostí.“

Banky se porovnávání nabídek různých bank nebrání, naopak to doporučují. Žádat ale zbytečně mnoho společností, je ztráta času. Pro přijetí závazné nabídky pak musí klient obejít všechny banky, ve kterých o úvěr žádal, aby ukončil všechny ostatní závazné žádosti. Pohodlnější je proto nechat tyto starosti na finančním poradci.

Anketa: Máte záznam v úvěrových registrech?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *