EUR 25.615

USD 22.012

REPO sazba ČNB 1.50 %

Inflace 4.9 %

EUR 25.615

USD 22.012

Text: Veronika Hejná

22. 01. 2021

Za jakých podmínek může pronajímatel vstupovat do bytu?

 

Na jedné straně stojí zájem pronajímatele na ochraně vlastního majetku, na druhé straně je ústavně zaručené právo nájemce na ochranu jeho obydlí. Jaké jsou podmínky pro vstup pronajímatele do bytu? A může pronajímatel přijít třeba na přepadovou kontrolu? 

Kdy nájemce umožní kontrolu bytu

Už Listina základních práv a svobod zakotvuje zákaz vstupovat do obydlí bez souhlasu člověka, který v něm bydlí. Občanský zákoník pak stanoví pravidlo, podle kterého nájemce v nezbytném rozsahu umožní prohlídku bytu pronajímateli, pokud mu tuto prohlídku oznámí pronajímatel dostatečně dopředu. Přiměřenost doby bude posuzována v každém případě individuálně, proto odborníci doporučují tuto dobu zakotvit do nájemní smlouvy.
Ani tak však nemůže pronajímatel chodit na obhlídky svévolně nebo příliš často. Byt mu je nájemce povinen zpřístupnit tehdy, je-li to účelné, konkrétně pro kontrolu, zda je byt užíván v souladu s nájemní smlouvou, anebo provedení potřebné opravy či údržby. Pokud pronajímatel způsobí nájemci obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má potom nájemce právo na slevu z nájemného.

„Podstatné obtíže lze v praxi vyložit i tak, že pronajímatel chodí do luxusně vybaveného bytu na obhlídky velmi často, jelikož chce mí přehled, že vybavení bytu nebylo poškozeno. V takovém případě by se ovšem dalo uvažovat o slevě z nájemného jako o protihodnotě k obtěžování častými kontrolami pronajímatele. Jestliže pronajímatel ví, že chce byt pravidelně kontrolovat, měl by frekvenci návštěv dohodnout s nájemcem dopředu v nájemní smlouvě,“ říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Vstup do bytu bez předchozího ohlášení

V některých případech může pronajímatel vstoupit do bytu i bez předchozího ohlášení. Tak je například tehdy, je-li třeba zabránit škodě nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Taková situace nastává například při nehodách, haváriích nebo požárech, kdy neohlášená návštěva domácího může zachránit nájemcův majetek nebo dokonce život.
Pronajímatel ale nemůže vstupovat do bytu v nepřítomnosti nájemce svévolně. Nesmí také bez dohody s nájemcem zpřístupňovat byt řemeslníkům k provádění rekonstrukcí, oprav nebo výměny spotřebičů.
Pokud by pronajímatel porušil pravidla pro vstup do bytu, mohl by svým jednáním naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu porušování domovní svobody.

Další specifické případy – dlouhodobá nepřítomnost a blížící se konec nájmu

REKLAMA

Pokud si je nájemce vědem toho, že v bytě nebude déle než dva měsíce přítomen, musí o tom uvědomit pronajímatele. Současně určí osobu, která pronajímateli v době jeho nepřítomnosti v případě nezbytné potřeby umožní vstup do bytu.

„V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem,“ stanoví občanský zákoník v § 2233 odst. 1.

Lze si tak představit návštěvy ze strany realitních makléřů nebo prohlídky organizované pro budoucí zájemce o nájem bytu. I v takovém případě lze dle Eduardy Hekšové uvažovat o slevě z nájemného.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.43 Aktuální výše Hypoindexu

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%
Historie vývoje


Související články

výpověď poučení

O čem musí pronajímatel poučit nájemce ve výpovědi z nájmu bytu?

Foto: Shutterstock Nájemce bytu nebo domu je slabší smluvní stranou. Z toho důvodu mu občanský zákoník přiznává některá zvláštní práva. Mezi tato práva patří také právo na poučení o možnosti podat proti výpovědi z nájmu bytu námitky a navrhnout soudní přezkum platnosti výpovědi.

Text: Veronika Hejná

31. 08. 2021

Smluvní pokuta u nájmu

Jak na smluvní pokutu u nájmu bytu?

Od počátku července loňského roku je opět možné sjednat s nájemcem v nájemní smlouvě smluvní pokutu. Tu bude nájemce povinen zaplatit v případě porušení některé z povinností v nájemní smlouvě. Jak na smluvní pokutu u nájmu bytu a jak vysoká může být?

Text: Veronika Hejná

18. 02. 2021

Počet osob v nájmu bytu

Kolik lidí může bydlet v pronájmu?

Počet osob žijících v jednom bytě není regulován zákonem, ale měl by být zohledněn v nájemní smlouvě. Podle občanského zákoníku platí, že nájemník může v bytě ubytovat kohokoliv. Je ale povinnen o tom informovat majitele bytu.

Text: Hana Bartušková

09. 12. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.