EUR 24.750

USD 22.855

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.750

USD 22.855

Text: Veronika Hejná

22. 01. 2021

2 komentáře

Za jakých podmínek může pronajímatel vstupovat do bytu?

 

Na jedné straně stojí zájem pronajímatele na ochraně vlastního majetku, na druhé straně je ústavně zaručené právo nájemce na ochranu jeho obydlí. Jaké jsou podmínky pro vstup pronajímatele do bytu? A může pronajímatel přijít třeba na přepadovou kontrolu?

Loading 

Kdy nájemce umožní kontrolu bytu

Už Listina základních práv a svobod zakotvuje zákaz vstupovat do obydlí bez souhlasu člověka, který v něm bydlí. Občanský zákoník pak stanoví pravidlo, podle kterého nájemce v nezbytném rozsahu umožní prohlídku bytu pronajímateli, pokud mu tuto prohlídku oznámí pronajímatel dostatečně dopředu. Přiměřenost doby bude posuzována v každém případě individuálně, proto odborníci doporučují tuto dobu zakotvit do nájemní smlouvy.
Ani tak však nemůže pronajímatel chodit na obhlídky svévolně nebo příliš často. Byt mu je nájemce povinen zpřístupnit tehdy, je-li to účelné, konkrétně pro kontrolu, zda je byt užíván v souladu s nájemní smlouvou, anebo provedení potřebné opravy či údržby. Pokud pronajímatel způsobí nájemci obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má potom nájemce právo na slevu z nájemného.

„Podstatné obtíže lze v praxi vyložit i tak, že pronajímatel chodí do luxusně vybaveného bytu na obhlídky velmi často, jelikož chce mí přehled, že vybavení bytu nebylo poškozeno. V takovém případě by se ovšem dalo uvažovat o slevě z nájemného jako o protihodnotě k obtěžování častými kontrolami pronajímatele. Jestliže pronajímatel ví, že chce byt pravidelně kontrolovat, měl by frekvenci návštěv dohodnout s nájemcem dopředu v nájemní smlouvě,“ říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Vstup do bytu bez předchozího ohlášení

V některých případech může pronajímatel vstoupit do bytu i bez předchozího ohlášení. Tak je například tehdy, je-li třeba zabránit škodě nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Taková situace nastává například při nehodách, haváriích nebo požárech, kdy neohlášená návštěva domácího může zachránit nájemcův majetek nebo dokonce život.
Pronajímatel ale nemůže vstupovat do bytu v nepřítomnosti nájemce svévolně. Nesmí také bez dohody s nájemcem zpřístupňovat byt řemeslníkům k provádění rekonstrukcí, oprav nebo výměny spotřebičů.
Pokud by pronajímatel porušil pravidla pro vstup do bytu, mohl by svým jednáním naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu porušování domovní svobody.

Další specifické případy – dlouhodobá nepřítomnost a blížící se konec nájmu

Pokud si je nájemce vědem toho, že v bytě nebude déle než dva měsíce přítomen, musí o tom uvědomit pronajímatele. Současně určí osobu, která pronajímateli v době jeho nepřítomnosti v případě nezbytné potřeby umožní vstup do bytu.

REKLAMA

„V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem,“ stanoví občanský zákoník v § 2233 odst. 1.

Lze si tak představit návštěvy ze strany realitních makléřů nebo prohlídky organizované pro budoucí zájemce o nájem bytu. I v takovém případě lze dle Eduardy Hekšové uvažovat o slevě z nájemného.

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

vyvlastnění

Inflační doložka v nájemní smlouvě: Jak na ni?

Do smluvních vztahů – nájem bytu nevyjímaje – se po letech opět vrací inflační doložky. Podle dat Českého statistického úřadu totiž vzrostly spotřebitelské ceny v letošním červnu meziročně o 17,2 %. Jak inflační doložku do nájemní smlouvy zakotvit a jak postupovat, pokud s ní nájemce nesouhlasí?

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

25. 07. 2022

výpověď poučení

O čem musí pronajímatel poučit nájemce ve výpovědi z nájmu bytu?

Foto: Shutterstock Nájemce bytu nebo domu je slabší smluvní stranou. Z toho důvodu mu občanský zákoník přiznává některá zvláštní práva. Mezi tato práva patří také právo na poučení o možnosti podat proti výpovědi z nájmu bytu námitky a navrhnout soudní přezkum platnosti výpovědi.

Text: Veronika Hejná

31. 08. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • miroslav stanek

  12 října, 2022

  Dobrý den, může majitel vstoupit do bytu nájemce pro demontáž plynoměru, který nájemce přestal platit, a nyní se jedná o neoprávněný odběr a distribuční společnost požaduje po majiteli nemovistosti sučinnost při demontáži?

  Děkuji MS

  Odpovědět

 • Peter Knapek

  31 března, 2023

  Dobrý den, může pronajímatel nebytového prostoru vstoupit do prostoru sloužícího k podnikání bez vědomí nájemce a zajistit movité věci s důvodu dlužného nájemného?

  Odpovědět