Čtvrtek 21. ledna. Svátek má Běla.

Bytové spoluvlastnictví: Právo vlastníka jednotky na kontrolu hospodaření

Lupa - kontrola hospodaření - žena - oči

Zbyněk Drobiš

Hospodaří osoba odpovědná za správu domu se svěřenými finančními prostředky s péčí řádného hospodáře a účelně? Máte právo na informace.

Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

Tip: Bytové spoluvlastnictví: Vlastník jednotky je povinen oznámit počet osob v domácnosti

Jak právo vlastníka jednotky upravuje zákon

Občanský zákoník v rámci ustanovení o právech a povinnostech vlastníka jednotky výslovně stanovuje, že vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje.

U odpovědné osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Účelem tohoto zákonného oprávnění vlastníka jednotky je možnost ověřit si, jakým způsobem je vykonávána správa a hospodaření pozemku a domu.

Tip: Bytové spoluvlastnictví: Povinnosti vlastníka jednotky při provádění stavebních úprav

Bližší úpravu hledejte ve stanovách

Bližší úprava tohoto práva vlastníka jednotky by měla být vymezena ve stanovách společenství vlastníků, popř. v prohlášení o rozdělení domu na jednotky nebo ve smlouvě o výstavbě.

Již při přípravě stanov společenství vlastníků by se měla tato úprava reflektovat ve stanovách, a to např. ve vztahu k praktickému vymezení práva vlastníka jednotky nahlížet do účetních knih a dokladů a nákladům s tímto spojených.

Pokud by nebyla stanovena bližší úprava tohoto práva, pak uvádí důvodová zpráva k občanskému zákoníku, že se uplatní obecná pravidla stanovená pro soukromý styk (zásady dodržování dobrých mravů se zřetelem k zvyklostem soukromého života a zákaz zjevného zneužití práva).

Zákaz zneužití práva

Právo vlastníka jednotky seznámit se s hospodařením a správou domu nesmí být upraveno tak, aby nebyl možný výkon tohoto práva. Osoba odpovědná za správu domu tak nesmí určit podmínky výkonu tohoto práva až příliš omezujícím způsobem. Každý případ zákazu zneužití práva bude posuzován individuálně při zkoumání konkrétních okolností daného případu.

Budete-li řešit tuto problematiku, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *