EUR 23.985

USD 22.380

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.985

USD 22.380

Text: Zbyněk Drobiš

24. 08. 2017

0 komentářů

Bytové spoluvlastnictví: Povinnosti vlastníka jednotky při provádění stavebních úprav

 

Vlastnictví bytu nepředstavuje pouze souhrn práv vlastníka jednotky, ale rovněž řadu povinností k ochraně ostatních vlastníků bytů v domě. Jaké jsou povinnosti vlastníka bytu?

Loading 


Občanský zákoník například vymezuje povinnosti vlastníka jednotky při stavebních úpravách a současně povinnost vlastníka umožnit přístup do bytu ke kontrole bezpečnosti prováděných stavebních úprav.
Tip: Bytové spoluvlastnictví: Vlastník jednotky je povinen oznámit počet osob v domácnosti

Stavební úpravy a povinnosti vlastníka

V každém domě po určité době nastane potřeba stavební úprav ve formě údržby nebo opravy. Občanský zákoník tak vymezuje povinnost vlastníka jednotky ke zdržení se veškerého jednání, které brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto.
Jestliže jsou tyto stavební úpravy prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, pak je povinen vlastník jednotky do nich umožnit přístup (když byl k tomuto předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu).
Tyto povinnosti vlastníka jednotky při stavebních úpravách platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Účelem této zákonné povinnosti je zajištění spolupráce vlastníka jednotky při řádně schválené stavební úpravě.

Právo na náhradu škody

Občanský zákoník však poskytuje ochranu vlastníkovi jednotky, jestliže provádění stavebních úprav způsobí škodu vlastníku jednotky. Společenství vlastníků jednotek nahradí vlastníkovi jednotky škodu, která vznikla poškozením jednotky prováděním výše uvedených stavebních prací. Pokud nevzniklo společenství vlastníků jednotek, tak škodu nahradí poměrně spoluvlastníci domu.
Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

Přístup do bytu k provádění stavebních úprav

Pokud vlastník jednotky upravuje svůj byt a osoba odpovědná za správu domu jej vyzve k umožnění přístupu do bytu, je vlastník jednotky povinen umožnit této osobě přístup do bytu k ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části.
Občanský zákoník blíže nevymezuje formu výzvy k umožnění přístupu do bytu ani lhůtu ke zpřístupnění bytu. Vzhledem k účelu zákonného ustanovení je však vhodné učinit výzvu písemně a mělo by se jednat o velmi krátkou lhůtu.
Budete-li řešit obdobný případ, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

datové schránky svj

Stát v lednu zřídí automaticky datové schránky všem SVJ

Od 1. ledna budou společenstvím vlastníků jednotek automaticky zřízeny datové schránky. Povinnost nově dopadá i na další subjekty – podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby. Od automatického zřizování datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám stát prozatím upustil.

Text: Veronika Hejná

16. 12. 2022

hospodaření svj

Co když společenství vlastníků nehospodaří tak, jak má?

Práce ve výboru společenství vlastníků je nevděčná, odměna za zodpovědnou práci bývá spíše symbolická. Přesto má statutární orgán nemálo povinností vůči vlastníkům. Jednou z povinností je vést rozpočet a předkládat každoročně zprávy o výsledku hospodaření shromáždění vlastníků. Co když to však statutární orgán neučiní a jak se vadnému postupu bránit? 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

04. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *