Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

ČSÚ: Příjmy domácností v ČR rostou. Jak je to v ostatních zemích?

Monika Lukešová

Podle Českého statistického úřadu příjmy domácností v roce 2012 nominálně mírně rostly. Z hlediska postavení osoby v čele domácnosti se zvýšily příjmy ve všech skupinách, kromě domácností zaměstnanců s vyšším vzděláním anebo nezaměstnaných. Údaje vyplývají z předběžných výsledků šetření Českého statistického úřadu Životní podmínky 2013. Rozhodně se ale nemáme špatně. Ostatní členské země Evropské unie jsou na tom podobně. Například rozdíl mezi Portugalskem, Maltou, Řeckem či Španělskem a Českem se každým rokem snižuje.

V přepočtu na osobu v roce 2012 čistý roční peněžní příjem domácností nominálně vzrostl na 149,9 tisíc korun, ale reálně klesl. V souvislosti se změnami v daňovém systému poklesla diferenciace příjmů. Dokonce se také snížila se míra ohrožení příjmovou chudobou na 8,5 procenta.

„Růst zaznamenaly také příjmy domácností zaměstnanců s nižším vzděláním, které v průměru dosáhly 130,5 tis. Kč čistého na osobu za rok, tedy o 2,2 % více než v předchozím roce,“ uvedl Jaromír Kalmus, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Slevy na dani byly vyšší, takže rostly příjmy i skupinám domácností, které patří mezi nejvíce ohrožené chudobou. Počet lidí ohrožených chudobou klesl jak v těchto skupinách domácností, tak i v celé populaci.

Počet osob žijících v domácnostech s příjmem pod 116 196 korun, což je stanovená hranice chudoby, v roce 2013 v ČR poklesl na 871,8 tis., tedy 8,5 % všech osob bydlících v bytech. 

„Při interpretaci indikátoru míry chudoby je třeba vzít v potaz to, že vzhledem k metodice jeho výpočtu odráží ponejvíce diferenciaci příjmů, nikoliv to, jak se lidé reálně mají,“ vysvětlil Kalmus.

Míra ohrožení příjmovou chudobou v letech 2012 a 2013, v %
    2012 2013*
Hranice chudoby 114 953 116 196
Míra chudoby 9,6 8,5
Pohlaví muži 8,7 7,6
  ženy 10,5 9,3
Věk do 17 let      13,9 11,0
  18 – 24  13,4 11,1
  25 – 49 8,7 7,9
  50 – 64 8,8 8,4
  65 a více 6,0 5,7
Převažující ekonomická aktivita (osoby ve věku 16+)    
  pracující celkem 4,5 4,0
  nezaměstnaní 46,7 43,4
  důchodci 6,4 6,1
Typ domácnosti    
  domácnosti bez dětí celkem 7,5 7,1
  jednotlivci celkem 14,9 14,7
  2 dospělí, oba do 64 let 7,1 6,4
  2 dospělí, aspoň jeden 65 a více let 2,3 2,3
  domácnosti se závislými dětmi celkem 11,6 9,8
  neúplné rodiny, alespoň 1 závislé dítě 31,3 27,7
  2 dospělí, 1 závislé dítě 6,8 8,6
  2 dospělí, 2 závislé děti 8,9 6,3
  2 dospělí, 3 a více závislých dětí 22,4 13,5
Právní forma užívání bytu    
  vlastník a bezplatné užívání 7,8 6,8
  nájemní 18,5 16,6
* Předběžné údaje
Zdroj: ČSÚ EU-SILC 2013

V roce 2012 došlo ke zrušení tzv. „povodňové daně“ a také se zvýšilo daňové zvýhodnění na vyživované děti, a to měsíčně o 150 Kč na dítě a o 300 Kč na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P. Tyto změny snížily daňovou zátěž pracujících.

Jak je to v ostatních zemích?

Stejně tak jako v České republice je průměrná mzda v členských zemích EU čím dál více vzdálená. Průměrnou nebo vyšší mzdu v podstatě pobírá jen jedna třetina. Důvodem jsou nadstandardní mzdy nejlépe placených odborníků, ty průměrnou mzdu zvyšují.

Ekvivalentní disponibilního mediánu příjmu:

Země

Medián příjmu

Země

Medián příjmu

Lucembursko

32 538 €

Slovinsko

11 999 €

Dánsko

26 394 €

Řecko

10 985 €

Švédsko

22 506 €

Malta

10 862 €

Finsko

21 826 €

Portugalsko

8 410 €

Rakousko

21 319 €

Česko

7 451 €

Nizozemí

20 310 €

Slovensko

6 306 €

Belgie

20 008 €

Estonsko

5 598 €

Francie

19 995 €

Chorvatsko

5 543 €

Irsko

19 726 €

Polsko

5 025 €

Německo

19 043 €

Maďarsko

4 535 €

Kypr

17 214 €

Lotyšsko

4 150 €

Velká Británie

17 138 €

Litva

4 005 €

Itálie

15 972 €

Bulharsko

2 901 €

Španělsko

12 514 €

Rumunsko

2 116 €

Zdroj: Destatis (Das Statistische Bundesamt) – Statistische Jahrbuch 2013,Kapitel Internationales; Ekvivalentní medián příjmu v České republice je podle „Stastistisches Jahrbuch 2013 – Das Statistische Bundesamt Deutschland“ 7 451 eur, tedy 192 110 korun  disponibilního příjmu) za rok. Jedná se o souhrnný údaj za všechny typy domácností. 

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *