EUR 24.370

USD 22.523

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.370

USD 22.523

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

06. 09. 2022

0 komentářů

Na poskytovatele krátkodobého ubytování si posvítí stavební úřady. Hrozí až půlmilionová pokuta

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodiku pro stavební úřady, podle níž mají posuzovat užívání bytů a domů pro krátkodobé ubytovací služby typu Airbnb. Pokud provozovatel krátkodobého ubytování porušuje stavební zákon, hrozí mu až půlmilionová pokuta.  

Loading 

Byt či dům a krátkodobý pronájem

Již v minulosti ombudsman Stanislav Křeček hovořil o povinnosti ubytovatelů u krátkodobého ubytování zajistit změnu účelu užívání nemovitosti, jsou-li k ubytování využívány nemovitosti určení k bydlení.

„Na ubytovací služby se například vztahují přísnější pravidla v oblasti požární ochrany,“ vysvětluje Stanislav Křeček. „A problém je tady i z pohledu stavebního zákona, protože využívat místa určená k trvalému bydlení na krátkodobé pronájmy hotelového typu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím dané stavby, je nezákonné,“ dodává ombudsman.

Účel užívání stavby

Stavební zákon stanoví, že změna v užívání (včetně změny v účelu užívání) musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, veřejnými zájmy a zvláštními právními předpisy. Proto má každá stavba své účelové určení.

„Byt, či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením,“ připomíná Ministerstvo pro místní rozvoj v metodickém materiálu.

Ke změně v užívání zákon je podle stavebního zákona nutný souhlas nebo povolení stavebního úřadu, které se vydává na základě oznámení vlastníka nemovitosti. Platí však, že změna v užívání nesmí odporovat příslušným stavebním předpisům.

REKLAMA

Kontrolní prohlídka na základě podnětu

Podnět k šetření stavebního úřadu může dát buď živnostenský úřad, anebo kdokoliv jiný (např. soused, městská policie nebo jiná osoba). Stavební úřad pak může prověřit příslušnou projektovou a další dokumentaci. V souladu s ustanovením § 132 odst. 2 stavebního zákona může úřad při kontrole užívání stavby k vymezenému účelu provést též kontrolní prohlídku.

Zjistí-li úřad, že vlastník stavbu užívá k jinému než povoleném účelu, vyzve vlastníka stavby, aby činnost ukončil. Jestliže vlastník v nepovoleném užívání pokračuje, stavební úřad užívání stavby zakáže. Vlastník však může situaci vyřešit tak, že požádá o změnu užívání – rekolaudaci, o tom jej stavební úřad zároveň poučí.

„Nejsou-li splněny podmínky pro vydání souhlasu, stavební úřad rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; oznámení se pak považuje za žádost,“ připomíná Ministerstvo pro místní rozvoj.

O změnu v užívání nemůže stavební úřad rozhodnout z moci úřední. Nepožádá-li tak vlastník o změnu, smí stavbu využívat jen v souladu s povoleným účelem. V opačném případě ho úřady mohou pokutovat za přestupek, výše pokuty pak může dosáhnout až půlmilionu korun.

„Vydaná metodika MMR pro stavební úřady a její uplatňování může pomoci účinně zabránit tomu, aby se velké množství bytů, zejména v centru Prahy, změnilo v hotelové apartmány, což má negativní dopad na ceny bydlení, a navíc způsobuje vylidňování centra města a obtěžuje stávající obyvatele, kteří trvale v domech bydlí,“ komentuje vydání metodiky pražská radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.01 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%
Historie vývoje


Související články

Daň z nemovitosti platba 2023

Příjem z AirBnB v daňovém přiznání

U příjmu z pronájmu český daňový systém rozlišuje dvě situace. První je příjem z pronájmu dle §10 zákona o daních z příjmu. Takto můžete danit příjmy z dlouhodobého pronájmu jako fyzická osoba. A druhou situací jsou příjmy z krátkodobého pronájmu (například z AirBnB) dle §7. Ty daníte jako příjmy z jakékoliv jiné samostatně výdělečné činnosti.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

15. 02. 2023

regulováno Airbnb

Bude Airbnb stále více regulováno?

Airbnb, sdílená platforma pro pronájem bytů v rámci cestovního ruchu, zažilo menší zemětřesení před dvěma lety začátkem koronavirové pandemie. Turisté skokově ubyli, poptávka po krátkodobém ubytování se limitně blížila k nule a majitelé bytů z Airbnb raději nabídli své byty k běžným pronájmům. Jen aby realizovali alespoň nějaké zisky.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

20. 05. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *