EUR 25.330

USD 23.428

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.330

USD 23.428

Text: Zbyněk Drobiš

11. 08. 2016

0 komentářů

Nájemce má právo v bytě podnikat a chovat zvíře

 


 

Nájemce jako slabší smluvní strana

Nájemce je podle zákona považován za slabší smluvní stranu, které je dána vyšší míra právní ochrany. Právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem by měl být založen zejména na férovém jednání obou stran a vzájemné lidské domluvě v případě vzniku sporu. Bohužel nikoliv vždy lze tohoto cíle dosáhnout, a proto nový občanský zákoník upravuje poměrně detailně problematiku nájemních vztahů.

Tip: V novém občanském zákoníku je zajímavé ustanovení, které se zaměřuje na faktické opuštění nájemního bytu. Ačkoliv bude nutné uvedené ustanovení v budoucnu vyložit prostřednictvím rozhodovací praxe soudů, představme si jej k lepší znalosti problematiky nájemního práva: Faktické opuštění bytu jako ukončení nájemního vztahu?

Podnikání v bytě

Předchozí právní úprava výslovně neupravovala právo nájemce podnikat v bytě. Nový občanský zákoník však upravuje dané právo, a to v návaznosti na předchozí rozhodovací praxi soudů, která nájemci uvedené právo deklarovala. Nový občanský zákoník tak stanovuje, že nájemce může v bytě pracovat i podnikat, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům.

Zákaz podnikání v bytě pro zvýšené zatížení pro byt nebo dům bude nutné vykládat podle okolností každého případu, ať se již bude jednat o obtěžování emisemi nebo neúměrný pohyb osob v domě v důsledku podnikatelské činnosti nájemce.

Zvíře v bytě

Předchozí právní úprava taktéž výslovně neupravovala právo nájemce chovat v bytě zvíře. Nový občanský zákoník tak vymezuje, že nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

REKLAMA

Uvedené ustanovení reflektuje běžný společenský život, kdy řada nájemců chová zvířata jako domácí mazlíčky, kteří jsou považovány za součást rodiny.

Tip: Nový občanský zákoník podstatným způsobem změnil úpravu nájemních vztahů. Mezi nové ustanovení s poměrně zásadním významem se řadí ochrana dobré víry nájemce, který užívá byt po právu bez platně uzavřené nájemní smlouvy. Více se dočtete v článku „Dobrá víra nájem přináší aneb Jak vydržet platnou nájemní smlouvu“.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Pronajímatelé často zakazují i to, co nemají

Nájemní smlouva o nájmu bytu či domu je jedním z nejčastějších typů smluv, které lidé uzavírají. Protože si je většinou píší pronajímatelé sami, jejich obsah se může velmi odlišovat, a to jak od jiných nájemních smluv, tak zejména od znění zákonných ustanovení. Vzniká velké množství situací, kdy je nájemníkovi zakázáno něco, co zakázat nelze. Jaké […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

20. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *