EUR 24.700

USD 22.902

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 22.902

Nový Katastr nemovitostí ohrozí váš majetek!

 


 

Katastr nemovitostí eviduje vlastnické a další vztahy k nemovitému majetku – pozemkům, stavbám i bytovým jednotkám. V současnosti není jeho podoba ideální. Když koupíte byt v dobré víře, můžete o něj přijít. Navrhovaná podoba je ale ještě horší. Když byt vlastníte, může vám být bez náhrady zcizen i bez vašeho vědomí.

Současná legislativa negarantuje, že záznam v Katastru nemovitostí je pravdivý. Pokud si jako kupující nezjistíte skutečný stav pořizovaného nemovitého majetku, můžete o něj přijít. Právoplatný majitel, ten, který byl o majetek nezákonným způsobem připraven (např. podvodem), se může domoci svých práv u soudu a veškeré následné převody se anulují. To se ale má změnit.

Zatímco dnes je ve výhodě majitel a v případě podvodu se může dočkat přepsání majetku zpět na svou osobu, podle navrhované podoby zákona o katastru nemovitostí bude ve výhodě kupující. Pokud nabyde majetek v „dobré víře“, nikdo mu ho již neodebere. Na jednu stranu se jedná o zvýšení jistoty pro kupujícího, ale…

Již dnes jsou v řešení desítky soudních sporů, kdy byl neoprávněným způsobem (např. na základě zfalšované kupní smlouvy) převeden majetek na podvodníka, který ho vzápětí prodal, inkasoval peníze a zmizel. Původní, okradený majitel se domáhá navrácení zcizeného majetku. V současné podobě má šanci nemovitost získat zpět – a také ji po letech soudních sporů zpravidla získá.

Novela zákona nahraje podvodníkům ještě více. Podle návrhu nebude mít původní majitel šanci na odvolání – a to ani u soudu. Podle advokátky Hany Marvanové se jedná o ustanovení odporující Ústavě. Majitel nemovitosti se ani nebude muset dozvědět, že se cokoli s jeho nemovitostí děje. Od Katastru nemovitostí dostane až oznámení, že jeho nemovitost byla převedena. A v tom okamžiku již nebude mít na odvolání zákonný nárok.

REKLAMA

Převést nemovitost či vložit do Katastru nemovitostí jiná práva bez vědomí majitele přitom ani dnes není větší problém. Katastr nemovitostí nezkoumá pravost předložených listin, ale jen jejich formální náležitosti, navíc za majitele může jednat na základě notářsky neověřené plné moci kdokoli. Stejně tak i v případě notářského zápisu o prodeji nemovitosti notář nezkoumá (ani neručí za) pravost předložených dokumentů, a tak se stačí prokázat kradeným či padělaným občanským průkazem a nemovitost převést.

Ukradení majetku je skutečně snadné. Svědčí o tom např. případ, kdy byl vyveden majetek, který byl zaplombován v rámci trestního řízení. Přímo „před očima“ policie byl vyveden notářským zápisem. Podle Hany Marvanové následně trvalo několik let, než se ho podařilo vrátit zpět. A podle nového zákona to možné ani nebude.

Nemusí se jednat ani o trestný čin a majitel může přijít o práva, aniž by se o tom dozvěděl. Tak kupříkladu v jedné nejmenované obci na základě jistého ustanovení stavebního zákona zatížili 130 nových domků předkupním právem ve prospěch obce. Majitelé se o tom dozvěděli až při pokusu o prodeji, který se nezdařil právě z důvodu předkupního práva.

V případě podvodu je postup skutečně jednoduchý. Zpravidla podvodník uzavře smlouvu o pronájmu části nemovitosti. Tím zjistí nejen kompletní údaje o vlastníkovi, které ostatně může získat i z náhledu do katastru, ale i majitelův „vzorový podpis“. Podvodník následně zfalšuje kupní smlouvu, zanese ji do katastru a majetek vzápětí urychleně prodá třetí osobě.

REKLAMA

Jak to jde lépe

Ochrana vlastnictví patří mezi základní lidská práva. Na ochraně vlastnictví spolu s dalšími lidskými právy stojí princip demokracie a tržní ekonomiky. Bez ní se vše hroutí do temného středověku. I když… ani ten ve své podstatě nebyl tak temný, jak se běžně podává.

Občanské sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí navrhuje tři jednoduché body pro zlepšení ochrany vlastnictví v rámci Katastru nemovitostí:

 • Uvalit na katastr povinnost obeslat vlastníka, který před zahájením řízením může vznést námitky, např. typu „nevím o tom, že by se s mou nemovitostí cokoli mělo dít“. Důležité je také termín „před zahájením řízení“. V současnosti sice může podat námitky (pokud se o zahájení řízení vůbec dozví), ale řízení pokračuje i bez ohledu na odůvodněnost námitek. Může tak dojít ke stavu, kdy bude zápis proveden a následně soudně na základě předložených námitek zrušen.
 • Zákon zároveň musí obsahovat opravné prostředky. Navzdory povinnosti oznámit zahájení řízení by se o této skutečnosti vlastník nemusel dozvědět. Žijeme v globalizovaném světě a není výjimkou, že vlastníkem nemovitosti je zahraniční osoba, případně že český vlastník pobývá v zahraničí. Možnost odvolání proti zcizení majetku je tedy nezbytná.
 • A v neposlední řadě by veškeré rozpory měl Katastr nemovitostí řešit před zápisem. Pokud se nevyřeší, nebo nejsou v jeho kompetenci, měl by celé řízení přesunout na soud, jako tomu je např. u dědického řízení, které sice vyřizuje z pověření soudu notář, ale v případě sporů je předává vyšší instanci.

I dnes lze majetek účinně chránit. Stačí ho zatížit zástavním právem, např. k hypotéce. Držitel zástavního práva pak musí být (již nyní) vyrozuměn o chystaných změnách a může je účinně zamítnout.

Robert Axamit, místopředseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v této souvislosti navrhuje zavést možnost, že by si majitel bytu mohl vložit do katastru plombu obdobnou zástavnímu právu. Pro její prolomení by pak byl nezbytný jeho další explicitní souhlas. A protože většina majitelů nemovitost drží desítky let, tato plomba by je nijak neomezovala.

Cui bono?

Vyskytne-li se „mezera“ v zákoně, objeví se řada spekulací, v čí prospěch a na základě jakého lobby byla prosazena. Není tomu jinak ani v tomto případě. A spekulací je celá řada:

 • Za mezerou může stát lobby velkých developerských společností, které mají zájem na pružném procesu zápisu bez „zbytečných“ otázek a zpochybnění.
 • Snahou může být také udělání tlusté čáry za minulostí. Kdo měl nějaké nevyřešené nároky z minulosti, podle novely nebude mít šanci se jich domoci.
 • Spekuluje se též o „5. a 6. vlně privatizace“, kdy již není tak snadné vyvádět majetek z konkurzní podstaty společností („4. vlna privatizace“), tak byla vytvořena další možnost snadného a rychlého zisku.
 • Zákon psal sám Katastr nemovitostí. Tedy úředníci z katastru, kteří se jím následně budou muset řídit. Čím více si zjednoduší práci a čím více se jim podaří zbavit zodpovědnosti, tím pro ně lépe.

Která z uvedených možností je tím pravým důvodem, je-li pravdou kombinace z více možností, či stojí-li za mezerami v zákoně jiný důvod, nechám na posouzení čtenářů. V každém případě pokud vejde zákon v účinnost, bude mít katastr přednost před skutečností. A tím se zase o krok přiblížíme utopii podle Orwella.

Loading

Vstoupit do diskuze 10 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Kdy můžete vydržet vlastnické právo k nemovitosti?

Ačkoliv držitel není vlastníkem, po uplynutí určité doby může vlastnické právo tzv. vydržet.  Jaké jsou podmínky pro vydržení vlastnického práva k nemovitosti?  Aktuální se tato otázka jeví v době digitalizace katastru. Lidé totiž mohou zjistit, že část pozemku, kterou dlouhá léta považovali za svou, jim vlastně nepatří. 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • J. Hrdlicka

  12 března, 2012

  V momentu, kdy by nekdo zkusil prevest muj dum, dozvim se to.. (protoze mam Hlidac katastru)
  Doporucuju precist o kradezich na http://www.re­lock.cz/krade­ze-nemovitosti/ a http://www.relock.cz/ak­tuality/ Navic notari neruci za to, co overi!! Pozor na to, prectete si ty clanky.

  Odpovědět

 • thm69

  14 března, 2012

  Nabízí se klasická otázka padnoucí na 90% článků v médiích „Proč lžete?“. Ono to spíše bude v nízké fundovanosti pisatele a snaze o senzaci, než v záměrné dezinformaci, dneska publikuje kdejaký elév :-).

  Odpovědět

 • Mtom

  30 ledna, 2013

  Podobné lživé články mají zřejmě děsit lidi a nahnat je do náruče různých správců nemovitostí a hlídačů katastru.
  Celé je to nesmysl a autorovi doporučuji, pokud tedy není placen různými nečestnými entitami, aby si nastudoval něco o katastru, včetně veškeré legislativy a instrukcí od roku 1817.

  Odpovědět

 • Josef

  26 března, 2013

  Od začátku platnosti zmíněného zákona už bylo ukradeno nemovitostí za jednu a půl miliardy a od ledna příštího roku se to teprve rozjede. Jestli ještě pořád myslíte, že článek je zbytečný, stačí navštívit Váš katastrální úřad a všechno si ověřit. A při té příležitosti se rovnou zeptejte, jestli Váš dům, pole, nebo les je ještě váš.

  Odpovědět

 • Bohumila Salachová

  15 března, 2013

  Prosím o odpověď- v § 16 kat. zák. je uvedeno, že před zahájením řízení katastr uvědomí vlastníka do datové schránky. Já a mnoho dalších fyzických osob nepodnikajících nemá datové schránky.Mnoho lidí ani neumí pracovat s internetem ( staší apod). Nebo katastr „opomene“ poslat info do datové schránky . Co s tím, jaká bude ochfrana ?

  Odpovědět

 • Josef

  26 března, 2013

  Tento článek by měl být vyvěšen v trvanlivém provedení na každém rohu. Naprostá většina majitelů (především těch menších) nemovitostí nemá ani tušení, jak snadno se mohou dostat pod most. Bez důkladného zveřejnění sotva kdo nápravy dosáhne. Tento a i ten příští zákon je šitý na míru zlodějům a podvodníkům a je na čase, aby někdo naše zákonodárce klepl přes prsty. Od poslanců, přes ministry až po prezidenta, který ho jistě podepsal. Tak to dopadá, když se tolerují drobné krádeže. Začne se u propisky a skončí u nemovitostí.

  Odpovědět

 • Alex

  14 července, 2013

  Neuvěřitelné co se u nás může stát. Na druhou stranu jsem na stát nikdy nespoléhal a starám se sám. Našel jsem si firmu http://hlidej-katastr.cz a ta hlídá nemovitost za mě. Za pár korun mám klid.

  Odpovědět

 • Honza

  10 září, 2013

  Já si hlídám nemovitosti prostřednictvím http://www.hlidej-katastr.cz a spím v klidu:)

  Odpovědět

 • krtek

  20 ledna, 2015

  čímž jste poskytl kompletní přehled o svém majetku „někomu“ ?

  Odpovědět

 • Faboš

  27 února, 2020

  O problémech s novým katastrem jsem už četl a protože bych nerad o moji nemovitost přišel, ihned jsem si přes https://www.alphacitizen.com/cs/ založil svěřenecký fond, díky kterému mám zajištěnou právní ochranu majetku, čímž takovéto problémy minimalizuji.

  Odpovědět