Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Darování nemovitosti: Věcné břemeno, nebo nájem bytu?

Barevné domy - okna - reality - byty - bytový dům - vzroste cena nemovitosti

Zbyněk Drobiš

Při darování nemovitosti často dárce žádá zajištění dosavadního užívání nemovitosti na dobu neurčitou. Dárce někdy zvažuje, že namísto zřízení obvyklého věcného břemene uzavře nájemní smlouvu s obdarovaným jako novým vlastníkem nemovitosti. Jaká je výhodnější právní ochrana pro dárce?

Převod nemovitosti darováním je obvykle využíván v rámci rodinných vztahů, kdy rodiče převádí své nemovitosti na potomky. Poměrně často řeší dárce otázku, jakým způsobem zabezpečit možnost doživotního užívání nemovitosti.

Tip: Právní ochrana dárce při darování nemovitosti

Rozdíl mezi věcným břemenem a nájmem bytu

Věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti (služebnost bytu) představuje věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí a vázne tak na nemovité věci. Nájem bytu není věcným právem, ale smluvním závazkem mezi pronajímatelem a nájemcem. Věcné břemeno lze zřídit po dobu života oprávněného dárce, nájem bytu jako smluvní závazek je vymezen svou dočasností, kdy nájem bytu lze vypovědět ze zákonných důvodů.

Tip: Znáte možnost zřízení služebnosti bytu?

Věcné břemeno poskytuje vyšší míru ochrany

Věcné břemeno (služebnost bytu) je tedy právní institut, který poskytuje vyšší právní ochranu dárci při jeho zájmu na užívání nemovitosti také po darování než sjednání nájmu bytu. V rámci darování nemovitosti lze také uplatnit odvolání daru pro nouzi dárce nebo nevděk obdarovaného při splnění zákonných podmínek, avšak zřízení věcného břemene doživotního užívání je i tak vhodné, ačkoliv rodinné vztahy mezi dárcem a obdarovaným nevykazují žádné konflikty.

Tip: Možnost výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby

Posílení ochrany dárce zákazem zcizení a zatížení

Při darování nemovitosti může taktéž dárce vymezit s obdarovaným zákaz zcizení (zákaz převodu vlastnictví nemovitosti) a zatížení nemovitosti (zástavním právem, nájmem, pachtem, apod.). Tento zákaz zcizení a zatížení nemovitosti lze sjednat nejen jako smluvní závazek, ale také jako věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Kombinace výše uvedeného věcného břemene a zákazu zcizení a zatížení nemovitostí jako věcného práva poskytuje dárci právní ochranu pro užívání nemovitosti po jejím převodu na obdarovaného. Další možnosti ochrany pro konkrétní případ lze sjednat mezi dárcem a obdarovaným v darovací smlouvě.

V případě řešení této problematiky doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení a nalezení vhodného řešení ochrany dárce, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

1 komentář k článku “Darování nemovitosti: Věcné břemeno, nebo nájem bytu?”

  1. Tomáš Zimmer napsal:

    A dá se pomocí věcného břemena odradit spekulanty, co zkoupí byty v domě nad 50% a odhlasuji si astronomický fond oprav, jestli dám věcný břemeno jednoletému synovi, mohou ho vystěhovat, když o byt přijdu? Celkem by mě to zajímalo, s něčím podobným jsem se setkal...
    Dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *