Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Co se stane s nájmem bytu, když nájemce zemře?

Zbyněk Drobiš

Jaké následky jsou spojeny se smrtí nájemce v rámci nájmu bytu? Kdy dochází k přechodu nájmu bytu na členy nájemcovy domácnosti a kdy na nájemcova dědice? Nový občanský zákoník poskytuje odpověď na tyto otázky vztahující se k nájemnímu bydlení.

Nájemní bydlení je oblíbené a rozšířené řešení bytové problematiky, které podrobně upravuje občanský zákoník k ochraně nájemce jako slabší smluvní strany. Není tak překvapením, že následky smrti nájemce jsou také blíže upraveny v tomto zákoně.

Kdy dochází k přechodu nájmu bytu?

Občanský zákoník vymezuje, že při smrti nájemce (nejde-li o společný nájem bytu) přejde nájem bytu na člena nájemcovy domácnosti za splnění dvou podmínek. První podmínkou je, že člen nájemcovy domácnosti žil v bytě nájemce ke dni jeho smrti. Druhou podmínkou je, že člen nájemcovy domácnosti nemá vlastní byt (jiný nájemní byt, byt v osobním vlastnictví, atd.).

Je-li však tímto členem nájemcovy domácnosti někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde nájem bytu, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Nájemcův potomek má přednostní právo, aby na něho přešla práva a povinnosti z nájmu bytu. Jestliže splňuje více členů nájemcovy domácnosti podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně.

Nájem bytu na dva roky

Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. Občanský zákoník však vymezuje ochranu zranitelných osob, konkrétně seniorů a nezletilých tak, že uvedené dva roky nájmu bytu neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku sedmdesáti let nebo nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku osmnácti let (nájem skončí nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let).

Nikoho nelze nutit, aby se stal nájemcem následkem přechodu nájmu bytu. Proto občanský zákoník stanovuje, že každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat. Nájem bytu zaniká dnem přijetí oznámení pronajímatelem.

Právo pronajímatele požadovat složení jistoty

Pokud zemřelý nájemce nesložil jistotu, pak má pronajímatel právo požadovat jistotu od člena nájemcovy domácnosti, na kterého přejdou práva a povinnosti z nájmu bytu. Práva a povinnosti z nájmu bytu přejdou na nájemcova dědice, když nepřejdou na člena nájemcovy domácnosti. Občanský zákoník výslovně stanovuje, že osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti až do jeho smrti, jsou s nájemcovým dědicem zavázány společně a nerozdílně z dluhů, které z nájmu vznikly před nájemcovou smrtí.

Právo vypovědět nájem bez uvedení důvodu upravuje § 2283 NOZ:

„Pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.“

„Nájemcův dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Právo vypovědět nájem má i ten, kdo spravuje pozůstalost.“

Nájem bytu zaniká i za situace, kdy pronajímatel vyklidí byt, protože není znám nájemcův dědic ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti. Pronajímatel uloží věci z bytu na náklad nájemcova dědice ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele. Když nájemcův dědic nepřevezme věci bez zbytečného odkladu, pak je pronajímatel může na jeho účet vhodným způsobem prodat.

Vzhledem ke složitosti nájemních a dědických vztahů doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *