EUR 25.365

USD 23.376

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.365

USD 23.376

Text: Zbyněk Drobiš

23. 11. 2016

4 komentáře

Ukončení nájmu bytu: Povinnosti nájemce při předání bytu

 

Nový občanský zákoník oproti původní právní úpravě vymezuje poměrně detailně povinnosti nájemce při odevzdání bytu pronajímateli po skončení nájmu bytu. Jaké jsou povinnosti nájemce při předání bytu?

Loading 


Nájemce je sice považován za slabší smluvní stranu v rámci nájmu bytu, přesto musí dodržovat řadu povinností k ochraně práv pronajímatele. K významnému úkonu při skončení nájmu bytu samozřejmě patří předání bytu zpět pronajímateli.

Předání klíčů je základní povinnost

Nájemce je povinen odevzdat byt pronajímateli v den, kdy nájem bytu končí. Byt je odevzdán, když pronajímatel obdrží klíče od bytu a jinak pronajímateli nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Při odevzdání bytu lze doporučit sepsání písemného protokolu o předání bytu s vymezením veškerých případných škod na pronajatém bytu a stavu měřidel energií.
Zákon stanovuje, že opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýkoliv pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned. Uvedené ustanovení je některými odborníky vykládáno i tak, že pokud nájemce opustí byt takovým způsobem, že je najisto dáno, že nájemce byt opustil a neužívá jej, pak ke dni tohoto stavu se považuje byt za odevzdaný a nájem za skončený.
Nájemce je dále povinen předat byt ve stavu, v jakém jej převzal od pronajímatele (v zásadě tedy kompletní a čistý), a to nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání bytu a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.

Musí nájemce odstranit změny, které provedl v bytě?

Pokud nájemce provedl změny v bytě se souhlasem pronajímatele, pak je povinen tyto změny odstranit pouze v případě, kdy si ujednal s pronajímatelem, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu. Nájemce je povinen však odstranit změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele.
Odstranit změny v bytě nájemce nemusí, jestliže pronajímatel sdělil nájemci, že nežádá odstranění změn (nájemce nemůže žádat vyrovnání, i kdyby se změnami bytu zvýšila jeho hodnota).
Způsobí-li změny bytu provedené bez souhlasu pronajímatele snížení hodnoty bytu, pak je pronajímatel oprávněn žádat náhradu od nájemce. Provedení změn v bytě bez souhlasu pronajímatele bylo rizikem nájemce a pronajímatel má právo na ochranu svého majetku před znehodnocením, se kterým nevyslovil předchozí souhlas.
Jaká je zákonná úprava pro případ, kdy nájemce upevnil zařízení nebo jiné předměty do zdi, podlahy nebo stropu bytu? Nový občanský zákoník vymezuje, že zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození bytu, přecházejí upevněním nebo vložením do vlastnictví pronajímatele jako vlastníka nemovité věci. Nájemce má právo žádat od pronajímatele vyrovnání, to však neplatí o tom, co nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele.

Povinnost hrazení nájmu při pozdním odevzdání bytu

V případě, že nájemce neodevzdá byt pronajímateli v den skončení nájmu, vzniká pronajímateli právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, a to až do dne, kdy nájemce byt skutečně odevzdá pronajímateli. Tato kompenzace je stanovena za účelem motivace nájemce ke splnění svých povinností s řádným předáním bytu a ochrany pronajímatele před vznikem škody spojenou s nemožností pronájmu bytu jinému nájemci.
Problematika skončení nájmu bytu dle nového občanského zákoníku není jednoduchá. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Pronajímatelé často zakazují i to, co nemají

Nájemní smlouva o nájmu bytu či domu je jedním z nejčastějších typů smluv, které lidé uzavírají. Protože si je většinou píší pronajímatelé sami, jejich obsah se může velmi odlišovat, a to jak od jiných nájemních smluv, tak zejména od znění zákonných ustanovení. Vzniká velké množství situací, kdy je nájemníkovi zakázáno něco, co zakázat nelze. Jaké […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

20. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Iveta Pokorná

  16 prosince, 2016

  Dobrý den, mám problém s najemní smlouvou,mám pronajaty byt dva plus jedna ale není skoladouván pro tyto učeli a ani najemní smlouva ne ní sepsaná tak jak by měla a má nedostatky.Jak se mám zachovat a mám vůbec žalobu pro nepaltnost nájemní smlouvy podávat? Děkuji

  Odpovědět

 • Věra

  20 února, 2020

  Dobrý den,
  Měla jsem 10 dní pronajatý být.Ukončení bylo z důvodu problému v domě.Zaplatila jsem na inkaso 1000,- kc. Majitel mně oznámil, že bude vyučtování až příští rok v květnu a přeplatek vrácen příští rok v září. Je to správné? Děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • Nájemce

  15 září, 2020

  Dobrý den. Prosím potřeboval bych vědět když se budu chtít odstěhovat z bytu tak jestli stačí majiteli bytu jen oznámit že jsem se odstěhoval z bytu předat byt a tím už mu neplatit další měsíc nájem a od něj požadovat ukončení nájemné smlouvy. Smlouvu mám na neurčito.

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  16 září, 2020

  dobrý den, měl byste vypovědět smlouvu podle podmínek, které máte ve smlouvě.

  Odpovědět