EUR 24.745

USD 23.668

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.0 %

EUR 24.745

USD 23.668

Text: Radovan Novotný

13. 07. 2015

0 komentářů

Velké srovnání jistotních účtů aneb Bezpečná platba za nemovitost

 


 

Přehled vázaných účtů

Oslovili jsme české banky a zjišťovali, zda nabízí vázaný (jistotní) účet. Také jsme pátrali po tom, zda je použití vázaného účtu v dané bance nějak podmíněno a jaký je s použitím tohoto finančního produktu spjatý poplatek.  Výsledek je uveden v přehledové tabulce.

Je zřejmé, že většina bank považuje poskytnutí vázaného účtu za doprovodnou službu ve vazbě na čerpání úvěru poskytnutého bankou – banka vlastně chrání sama sebe, aby peníze nezmizely, aniž by bylo ošetřeno zástavní právo. S ohledem na účtované poplatky je zřejmé, že je nutné počítat s částkou kolem 0,2 % ze spravované částky.

Banka

Název produktu

Podmínka

Poplatek

REKLAMA

Raiffeisen BANK

Vázaný účet

Není

Minimálně 5 000 Kč, dle náročnosti případu

Komerční banka

Dohoda o správě kupní ceny

Není

0,2 % ze spravované částky, min. 6 000 Kč, max. 20 000 Kč

Evropsko-ruská banka

Vázaný účet

Není

REKLAMA

Individuální poplatek

Expobank

Vázaný účet

Není

Poskytnutí a správa 5 000 Kč, nad 1 mil. Kč 5 000 Kč +0,1 % z částky

GE Money Bank

Alternativní doplňková služba ve formě Dohody o úschově

Čerpání hypotéky GE Money Bank

Jednorázový poplatek ve výši 6 000 Kč

Česká spořitelna

ANO – Jistotní běžný účet

Čerpání úvěru/hypotéky ČS 1)

0,2 % z uložené částky, min. 6 000 Kč, max. 20 000 Kč

REKLAMA

Equa bank

Vázaný účet

Firemní klient, živnostník

Individuální jednorázový poplatek, dle výše vkladu a složitosti

Hypoteční banka

Hypotéka s bezpečným financováním

Čerpání hypotéky Hypoteční banky

Jednorázový poplatek 6 900 Kč

ČSOB

Úhrada kupní ceny

Klient ČSOB nebo čerpání hypotéky

0,2 % ze spravované částky, min. 9 000 Kč, max. 40 000 Kč 2)

1) U klientů ERSTE Premier a MSE (drobní podnikatelé a malé firmy) tato podmínka není.

2) Nad 20 mil. Kč uložené částky stanovováno individuálně.

Zdroj: Anketa, informace získané na základě oslovení všech českých bank. Nezahrnuté banky buď na dotaz na obecný e-mail neodpověděly, nebo službu nenabízí. 

Vázání peněz na vázaném účtu

Jak popsal Tomáš Zavoral, tiskový mluvčí Raiffeisenbank, na Vázaném účtu jsou prostředky „vázány“ až do doby splnění dohodnutých podmínek smlouvy o vázaném účtu. Jakmile dojde k jejich naplnění, peníze jsou vyplaceny oprávněnému příjemci. Vázaný účet tím zúčastněným smluvním stranám poskytuje vyšší míru jistoty, že obchod proběhne dle stanovených a vzájemně dohodnutých pravidel.

Podobně Lucie Policarová z GE Money Bank vázaný účet chápe jako službu určenou pro klienty k hypotéce GE Money Bank pro případ, že má klient či další smluvní strana zájem na snížení rizika spojeného s profinancováním účelu úvěru.

Marie Mocková, tisková mluvčí Hypoteční banky, říká, že cílem banky je ochránit poctivé lidi, pro které je pořízení domova splněným snem. Produkt nabízený Hypoteční bankou má sloužit právě k tomu, aby změna vlastníka nemovitosti a převod finančních prostředků proběhl k plné spokojenosti obou stran. Je to vlastně jakási bankovní garance převodu nemovitosti.

Princip služby je jednoduchý. Zájemce o nemovitost, který chce její koupi financovat hypotečním úvěrem, převede své peníze na speciální účet v Hypoteční bance. Zde se k nim přidají zbylé prostředky z poskytnuté hypotéky. Banka pak původnímu majiteli peníze nepošle dřív, než splní všechny předem stanovené podmínky. Mezi ty může patřit například povinnost prokázat, že je skutečným vlastníkem nemovitosti (podle výpisu z katastru), případně musí rovnou převést vlastnické právo k nemovitosti.

Na druhé straně má ale prodávající od začátku jistotu, že pokud všechny stanovené podmínky splní, tak své peníze dostane všechny a včas. Má je totiž u sebe předem uložené banka, která mu výplatu garantuje. Tato hypotéka také za klienty vyřeší zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Vypořádání obchodu probíhá přes speciální účet, ze kterého banka vyplatí finanční prostředky pouze po splnění předem sjednaných smluvních podmínek – nezávisle na vůli prodávajícího nebo kupujícího.

Důvody pro použití vázaných účtů

Alena Nováková z Expobank mezi výhodami nabízeného vázaného účtu zmínila zvýšení právní jistoty pro kupujícího i prodávajícího při realizaci obchodu a vyrovnání časového nesouladu mezi datem uzavřením kupní smlouvy, zápisem do katastru nemovitostí a převodem peněz. Výhodou má také být, že vklady na Vázaném účtu jsou pojištěny v souladu se zákonem o bankách, v platném znění. Peněžní prostředky jsou evidovány na samostatném účtu a není třeba mít vedený běžný účet u Expobank.

Marek Pšeničný z tiskového centra České spořitelny pak v odpovědích na dotazy připomenul, že jistotní běžný účet je určen výhradně k zajištění řádného vypořádání kupní ceny nebo její části mezi prodávajícím a kupujícím v rámci prodeje nemovitostí, případně k zajištění řádného finančního vypořádání při převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu.

Na odpověď proč by měl klient využít vázaný účet nabízený Českou spořitelnou, bylo tiskovým centrem České spořitelny mimo jiné shrnuto, že se uzavírá se trojstranná, popř. vícestranná smlouva zajišťující bezpečnost při nákupu nemovitosti jak pro stranu kupující, tak i pro stranu prodávající.  Banka zajišťuje kontrolu dokumentů předkládaných při výplatě, banka provádí výplatu peněz na základě předložených dokumentů, které jsou předem dohodnuty a uvedeny ve smlouvě o Jistotním běžném účtu. Jistotní běžný účet je možné využít, v rámci vypořádání kupní ceny nemovitostí, rovněž k úhradě daně z převodu nemovitostí přímo na účet finančního úřadu.

Renata Kianková z Evropsko-ruské banky ve svých odpovědích zmínila, že zřízení a použití vázaného účtu je u této banky podmíněno pouze doložením dokumentů, daných typem obchodního případu (např. smlouva smluvních stran s ověřenými podpisy nebo výpis z katastru nemovitostí, originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiného registru) a osobním kontaktem na pobočce banky.

Evropsko-ruská banka nabízí vázaný účet jako bezpečný nástroj pro řádné vypořádání obchodu v různých měnách – CZK, EUR, RUB, USD. Ve vztahu k poplatkům Markéta Dvořáčková z Equa bank vysvětlila, že výše jednorázového poplatku je individuální a záleží na výši vkladu a především na složitosti vyvazovacích podmínek. Výhodou vázaného účtu u Equa bank má být individuální přístup při tvorbě smluv a žádné poplatky za vedení.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.71 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%
Historie vývoje


Související články

rozparcelování pozemku

Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete

Jaká pravidla a postup musíte dodržet, pokud chcete rozparcelovat pozemek? Od roku 2018 již není nutné, aby se při dělení pozemku změnil vlastník. Rozparcelovat si tedy můžete vlastní pozemek pro případ, že byste s jednotlivými částmi chtěli nakládat v budoucnu. K dělení však potřebujete souhlas stavebního úřadu.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

15. 10. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.