Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

Nový zákon o úvěru: Omezení výkonu zástavního práva

Kubický dům

Zbyněk Drobiš

Od prosince roku 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který obsahuje řadu změn oproti původní právní úpravě. Jednou z novinek tohoto zákona je omezení výkonu zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení.

U spotřebitelských úvěrů na bydlení došlo s přijetím nového zákona o spotřebitelském úvěru k posílení práv spotřebitele omezením věřitele ve výkonu zástavního práva. Zájem na zvýšené ochraně spotřebitele při využití spotřebitelského úvěru je tak reflektován i do oblasti zajištění dluhu.

Tip: Úvěrový trh se mění k nepoznání

Kdy může věřitel zahájit výkon zástavního práva

Obecně dle občanského zákoníku platí, že jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě. Jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. Zástavní věřitel může zástavu zpeněžit nejdříve po uplynutí třiceti dnů poté, co oznámil započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi.

Tip: Nový zákon o úvěru: Omezení sankcí při prodlení dlužníka

Omezení výkonu zástavního práva

Obecný postup výkonu zástavního práva je upraven zákonem o spotřebitelském úvěru tak, že zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva oznámil zástavnímu dlužníkovi (nebo ode dne zápisu výkonu zástavního práva do veřejného seznamu či rejstříku zástav, když nastal tento zápis až po oznámení).

Zákon o spotřebitelském úvěru výslovně stanovuje, že zástavní věřitel v uvedené době nemůže zástavnímu dlužníku bránit při prodeji zástavy za účelem splacení dluhu.

Tip: Projekt bezplatné insolvenční poradny

Jaký je účel nové zákonné úpravy

Uvedené omezení výkonu zástavního práva u spotřebitelských úvěrů má poskytnout spotřebiteli dostatečné časové možnosti ke zpeněžení zástavy svépomocí a zajištění vyšších finančních prostředků než při prodeji zástavy věřitelem. Povinností spotřebitele je samozřejmě využít těchto získaných finančních prostředků k úhradě dluhu vyplývajícího ze zajištěného spotřebitelského úvěru.

Zajímavé je odůvodnění nové právní úpravy z důvodové zprávy: „Účelem je zabránit predátorským praktikám při vymáhání dluhu a zajistit minimální standard shovívavosti věřitele při vymáhání spotřebitelského úvěru, zvláště tam, kde jde o úvěr zajištěný nemovitostí. Stanoví se minimální lhůta, kterou musí věřitel poskytnout spotřebiteli ke splacení dluhu, dříve než realizuje zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení. Tato lhůta nebrání věřiteli zahájit řízení za účelem prodeje zástavy, tuto zástavu však nesmí prodat dříve, než po uplynutí lhůty.“

V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Máte dobré pojištění bytu/rodinného domu?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *